POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
UAB EBV Finance

1. PREVEDERI GENERALE

1.1. UAB EBV Finance (denumită în continuare Societatea sau noi) este conștientă de faptul că protecția vieții private reprezintă un factor important atunci când vizitați site-ul nostru și comunicați cu noi în calitate de parteneri sau clienți. Luăm foarte în serios protecția confidențialității dumneavoastră și de aceea am pregătit această politică de confidențialitate (denumită în continuare Politica de confidențialitate), care explică modul în care prelucrăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal și care dintre drepturile dumneavoastră le asigurăm, oferind și alte informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

1.2. Termenul „date cu caracter personal“ utilizat în această Politică de confidențialitate (denumite în continuare Datele cu caracter personal) înseamnă orice informație sau set de informații prin care vă putem identifica direct sau indirect, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon etc.

1.3. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor nr. 2016/679 (UE) (denumit în continuare – RGPD), cu cerințele de reglementare din Republica Lituania și cu instrucțiunile instituțiilor de control.

1.4. Prezenta Politică de confidențialitate se aplică atunci când comandați și utilizați serviciile noastre, vizitați site-ul nostru web la adresa https://www.ebvfinance.com/ (denumit în continuare Site-ul web), vă înregistrați prin intermediul portalului de autoservire disponibil pe site-ul web, vizitați contul nostru pe rețeaua de socializare LinkedIn (denumit în continuare Contul de socializare), vizitați sediul nostru și ne contactați prin telefon, e-mail sau în alte moduri.

1.5. Site-ul web și contul de socializare pot conține linkuri sau vă pot redirecționa către site-uri web externe, cum ar fi site-urile web ale partenerilor noștri de afaceri, sau ale societăților din grup. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile lor politici de confidențialitate separate și nu controlăm colectarea de date cu caracter personal pe aceste site-uri web. Înainte de a furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe aceste site-uri web, vă încurajăm să citiți mai întâi politicile de confidențialitate ale acestora.

1.6. Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de confidențialitate. Dacă utilizați serviciile noastre, folosiți site-ul nostru web, vizitați contul nostru de socializare sau ne contactați, vom presupune că ați citit Politica de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu Politica de confidențialitate, nu vom putea să vă furnizăm toate serviciile noastre sau o parte din acestea, să vă oferim informațiile de care aveți nevoie etc.

1.7. Prezenta Politică de confidențialitate poate fi modificată. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru în repetate rânduri pentru a consulta cea mai recentă versiune a acestei Politici de confidențialitate.

2. CINE SUNTEM?

2.1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este UAB EBV Finance, datele sunt colectate și prelucrate în Registrul persoanelor juridice al Centrului de Stat al Registrelor Întreprinderilor, cod de persoană juridică 303150257, adresa str. Antano Tumėno, 4-1101, LT-01109 Vilnius, Republica Lituania.

2.2. Contactați responsabilul nostru cu protecția datelor: prin telefon +370 628 11111, prin e-mail legal@ebvfinance.com.

3. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

3.1. Prelucrăm datele cu caracter personal obținute în următoarele moduri:

3.1.1. Atunci când ne furnizați date cu caracter personal, de exemplu, atunci când vă înregistrați prin intermediul portalului de autoservire de pe site-ul web, comandați serviciile noastre, ne contactați prin telefon sau e-mail, încheiați contracte cu noi etc.;

3.1.2. Atunci când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în timp ce utilizați site-ul web, contul de socializare, în timp ce vizitați sediul nostru cu supraveghere video etc.;

3.1.3. Atunci când primim datele dumneavoastră cu caracter personal de la alte persoane, cum ar fi angajatorii dumneavoastră, autorități sau organisme de stat sau locale, registre publice, partenerii noștri, societăți care administrează plăți etc.

3.2. Atunci când furnizați propriile date cu caracter personal și datele cu caracter personal ale altor persoane (angajați etc.), sunteți responsabil pentru exactitatea, caracterul complet și relevanța acestor date cu caracter personal, precum și pentru consimțământul altor persoane cu privire la furnizarea datelor lor cu caracter personal nouă. Este posibil să vă cerem să confirmați că aveți dreptul de a furniza datele unei alte persoane sau de a le primi. Dacă este necesar (de exemplu, atunci când o persoană ne contactează cu privire la primirea datelor sale cu caracter personal), vă vom indica drept furnizor al acestor date.

3.3. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și în următoarele condiții:

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal Date cu caracter personal prelucrate Perioadele de prelucrare a datelor cu caracter personal Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Furnizarea de servicii de rambursare a TVA și a accizelor. Numele, prenumele, funcția, persoana juridică reprezentată, relația cu entitatea reprezentată, e-mail, telefon, semnătura pe documente, datele de acces la portalul de autoservire, datele de comunicare, informații privind modul de utilizare a contului de autoservire. Pe durata acordului/relației contractuale și timp de 10 ani după expirarea acordului/relației contractuale, cu excepția cazului în care se aplică o perioadă de păstrare obligatorie mai lungă, în conformitate cu Indexul termenelor de păstrare a documentelor generale aprobat prin Ordinul nr. V-100 al Arhivistului-șef al Republicii Lituania din 9 martie 2011. Consimțământul persoanei vizate pentru o astfel de prelucrare a datelor [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD];
Prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea și executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Încheierea și executarea acordurilor necesare pentru activitățile Societății, alte activități de administrare internă. Nume, prenume, cod numeric personal (dacă este necesar), telefon, e-mail, adresă, persoana juridică reprezentată, relația cu persoana juridică, funcția, locul de muncă, locul de muncă, nr. certificat de activitate individuală, alte date necesare pentru cooperare.
 
 
Pe durata serviciului/perioadei de cooperare și timp de 10 ani după expirarea serviciului/perioadei de cooperare, cu excepția cazului în care se aplică o perioadă de păstrare obligatorie mai lungă, în conformitate cu Indexul termenelor de păstrare a documentelor generale aprobat prin Ordinul nr. V-100 al Arhivistului-șef al Republicii Lituania din 9 martie 2011. Prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea și executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Efectuarea de operațiuni financiare, contabilitate, îndeplinirea obligațiilor fiscale, gestionarea datoriilor Nume, prenume, e-mail, telefon, funcție, adresă, persoana juridică reprezentată, relația cu persoana juridică, codul de TVA, nr. de cont bancar, instituția de credit, informații privind plățile, informații privind datoriile, date ale administratorului de plăți, informații privind documentele fiscale, date de comunicare. În conformitate cu actele juridice care reglementează tranzacțiile financiare și contabilitatea și în conformitate cu Indexul termenelor de păstrare a documentelor generale aprobat prin Ordinul nr. V-100 al Arhivistului-șef al Republicii Lituania din 9 martie 2011.
Datele care nu intră în domeniul de aplicare a actelor juridice menționate mai sus se păstrează pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului sau a relației contractuale și timp de 10 ani după expirarea contractului sau a relației contractuale.
Prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea și executarea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD];
Vizează îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Gestionarea, întreținerea și îmbunătățirea site-ului web și a contului de socializare Adresa IP, datele colectate prin intermediul cookie-urilor și al setărilor site-ului web, browserul utilizat, data și ora conectării, modelul și producătorul dispozitivului mobil, sistemul de operare al dispozitivului mobil, datele colectate prin integrarea contului de socializare. Datele de pe site-ul web sunt păstrate timp de până la 2 ani;
Informațiile privind contul de rețea de socializare Linkedin se păstrează în conformitate cu clauzele și condițiile stabilite de proprietarul acestei rețele.
Consimțământul persoanei vizate pentru o astfel de prelucrare a datelor [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Administrarea solicitărilor privind activitățile Societății, transmiterea răspunsurilor la solicitări Nume, prenume, e-mail, telefon, persoana juridică reprezentată, relația cu entitatea, conținutul solicitărilor și răspunsurile la acestea În timpul perioadei de comunicare și după 1 an de la încheierea comunicării;
În programele de comunicare la distanță – în funcție de setările programului, dar nu mai mult de 1 an de la încheierea comunicării;
Datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului sunt păstrate conform celor specificate, cu excepția cazului în care persoana își revocă consimțământul.
Consimțământul persoanei vizate pentru o astfel de prelucrare a datelor [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Efectuarea de marketing direct, transmiterea de știri Nume, prenume, e-mail, telefon, informații privind citirea (deschiderea) unui buletin informativ. Datele sunt păstrate timp de 5 ani de la data primirii consimțământului și, în cazul în care consimțământul este revocat, până la expirarea acestuia. Consimțământul persoanei vizate pentru o astfel de prelucrare a datelor [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Soluționarea cererilor și a litigiilor Numele, prenumele, adresa de e-mail, telefonul, persoana juridică reprezentată, relația cu persoana reprezentată, adresa/adresa de livrare, conținutul reclamației sau al altui document similar, informații/documente referitoare la litigiu/reclamație. Pe întreaga perioadă a litigiului/reclamației și timp de 3 ani de la încheierea litigiului/reclamației extrajudiciare și timp de 10 ani de la încheierea litigiului judiciar, cu excepția cazului în care se aplică o perioadă de păstrare obligatorie mai lungă, în conformitate cu Indexul termenelor de păstrare a documentelor generale aprobat prin Ordinul nr. V-100 al Arhivistului-șef al Republicii Lituania din 9 martie 2011. Vizează îndeplinirea unei obligații legale la care este supus operatorul [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Evaluarea și selecția candidaților pentru un post de muncă oferit Nume, prenume, e-mail, telefon, adresă, date privind educația și activitatea profesională, conținutul CV-ului, alte informații necesare pentru selecția/evaluarea unui candidat sau informații furnizate de candidat Datele sunt păstrate pe întreaga durată a perioadei de selecție și timp de 3 luni după aceasta, cu excepția cazului în care persoana își revocă consimțământul mai devreme. În acest caz, datele cu caracter personal sunt păstrate până la expirarea consimțământului. Consimțământul persoanei vizate pentru o astfel de prelucrare a datelor [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD];
Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].
Supraveghere video pentru a asigura siguranța persoanelor și a bunurilor. Date privind supravegherea video. Datele video sunt păstrate timp de 10 zile de la data înregistrării video. Interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD].


Aveți dreptul de a vă opune sau de a vă revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în orice moment, atunci când datele sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră.

3.4. Contul nostru de socializare oferă informații despre noi, serviciile noastre și activitățile noastre. În plus față de această Politică de confidențialitate, utilizatorii contului de socializare vor fi, de asemenea, supuși politicilor și reglementărilor privind confidențialitatea ale administratorilor rețelei de socializare care include contul de socializare. Atunci când ne contactați prin intermediul contului nostru de socializare, este posibil să vedem anumite informații din contul dumneavoastră în funcție de setările de confidențialitate alese de dumneavoastră pentru rețeaua de socializare. Dacă publicați informații atunci când comunicați cu noi prin intermediul contului de socializare, informațiile pe care le publicați pot fi făcute publice, în funcție de setările de confidențialitate alese de dumneavoastră (de exemplu, pot fi afișate comentariile, feedback-ul etc.).

3.5. În unele cazuri, vă putem trimite mesaje legate de serviciile noastre sau vă putem suna, de exemplu, pentru a vă informa cu privire la evoluția serviciilor furnizate, pentru a vă reaminti să plătiți o factură etc. Astfel de notificări sunt necesare pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor și nu sunt considerate a fi notificări promoționale.

3.6. Aveți dreptul să modificați și să actualizați informațiile pe care ni le-ați furnizat. În unele cazuri, trebuie să avem informații exacte și actualizate despre dumneavoastră și, prin urmare, vă putem solicita să confirmați periodic că informațiile pe care le avem despre dumneavoastră sunt corecte.

4. CUM FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ȘI CE PRINCIPII RESPECTĂM?

4.1. Colectăm și prelucrăm numai datele cu caracter personal care sunt necesare pentru a atinge scopurile specificate ale prelucrării datelor cu caracter personal.

4.2. Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, noi:

4.2.1. Respectăm cerințele actelor juridice în vigoare, aplicabile, inclusiv RGPD;

4.2.2. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod legal, corect și transparent;

4.2.3. Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri specificate, clar definite și legitime și nu le prelucrăm într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege;

4.2.4. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte sau incomplete, luând în considerare scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt imediat rectificate, completate, prelucrarea acestora este suspendată sau sunt distruse;

4.2.5. Le vom păstra într-o formă care să permită identificarea dumneavoastră pentru o perioadă de timp nu mai lungă decât cea necesară pentru scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

4.2.6. Nu vom furniza sau divulga datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, în afara celor prevăzute în Politica de confidențialitate sau în actele juridice aplicabile;

4.2.7. Ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în siguranță.

5. CUI ȘI CÂND TRANSFERĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

5.1. Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal numai așa cum este descris în prezenta Politică de confidențialitate.

5.2. Putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către:

5.2.1. Partenerii și consultanții noștri, cum ar fi auditorii, avocații și alte persoane cu care cooperăm în vederea desfășurării activităților noastre.

5.2.2. Persoanele împuternicite de către operator să prelucreze datele cu caracter personal, cum ar fi:

5.2.2.1. Partenerii de marketing – UAB Socialus Marketingas (Lituania);

5.2.2.2. Furnizorul de servicii contabile, financiare și de audit – UAB Ernst & Young Baltic (Lituania);

5.2.2.3. Societății de asigurări – UADBB Aon Baltic (Lituania), UADBB Legator (Lituania);

5.2.2.4. Furnizorii de servicii de curierat și expediere de colete – UAB TNT (Lituania), UAB Samus (Lituania);

5.2.2.5. Furnizorii de soluții IT, Cloud, servicii de găzduire – UAB Interneto Vizija (Lituania), MB Šeimos Gidas (Lituania);

5.2.2.6. Furnizorii de servicii de recrutare și angajare: UAB CV-Online LT (Lituania); sucursala CV Keskus OÜ (Lituania); UAB Diginet LTU (Lituania); UAB Pedersen & Partners (Lituania); UAB Amston (Lituania); UAB ALLIANCE RECRUITMENT (Lituania); UAB CVO Recruitment (Lituania); UAB Emplonet (Lituania).

5.2.2.7. Furnizorul de servicii de sisteme CRM – Pipedrive OÜ (Estonia);

5.2.2.8. Furnizorul de servicii de gestionare și stocare a apelurilor telefonice – UAB Bitė Lietuva (Lituania);

5.2.2.9. Furnizorul de servicii de securitate – UAB G4S Lietuva (Lituania);

5.2.2.10. Furnizorul de servicii de arhivare a documentelor – UAB Herman data (Lituania);

5.2.3. Operatorii rețelelor de socializare pe care le folosim pentru a comunica cu dumneavoastră și furnizorii de servicii legate de site-ul web:

5.2.3.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irlanda) și LinkedIn Corporation (SUA) (datele sunt transferate în siguranță către furnizorul de servicii prin semnarea clauzelor contractuale standard pentru transferurile de date între țările din UE și cele din afara UE aprobate de Comisia Europeană);

5.2.3.2. Facebook Ireland Ltd. (Irlanda) și Facebook, Inc. (SUA) (datele sunt transferate în siguranță către furnizorul de servicii prin semnarea clauzelor contractuale standard pentru transferurile de date între țările UE și țările din afara UE aprobate de Comisia Europeană);

5.2.3.3. Google Ireland Ltd. (Irlanda) și Google Inc. (SUA) (datele sunt transferate în siguranță către furnizorul de servicii prin semnarea clauzelor contractuale standard pentru transferurile de date între țările UE și țările din afara UE aprobate de Comisia Europeană);

5.2.4. Instituții și organisme de stat sau de autoguvernare locală, organisme de aplicare a legii și de anchetă preliminară, instanțe și alte organisme de soluționare a litigiilor, precum și alte persoane care îndeplinesc funcțiile atribuite prin lege, în conformitate cu procedurile prevăzute de actele juridice ale Republicii Lituania.

5.2.5. Alte părți terțe, cum ar fi furnizorii de servicii juridice, instituțiile financiare, de credit și de plată etc.

5.2.6. Pentru întreprinderi care aparțin aceluiași grup de societăți ca și Societatea (care pot fi stabilite atât pe teritoriul SEE/UE, cât și în afara acestuia).

5.2.7. Dacă este necesar – pentru companiile care intenționează să achiziționeze sau să cumpere afacerea Societății sau desfășoară activități comune cu noi sau cooperează sub altă formă, precum și pentru companiile înființate de noi.

5.3. În general, procesăm Datele cu Caracter Personal pe teritoriul UE/SEE, dar în unele cazuri, de exemplu, pentru a vă furniza servicii în mod corespunzător sau în caz de altă necesitate, Datele dumneavoastră Personale pot fi transferate în afara UE/SEE. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate în afara UE/SEE sub rezerva unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și numai în cel puțin una dintre următoarele condiții:

5.3.1. Conform acordului de prelucrare sau furnizare a datelor semnat cu destinatarii datelor, în baza Condițiilor Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeană;

5.3.2. După primirea unei permisiuni speciale de la Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor din Republica Lituania pentru a efectua transfer de date în afara UE/SEE;

5.3.3. Pe baza deciziei Comisiei Europene cu privire la eligibilitatea țării în care este stabilit partenerul nostru. O astfel de decizie înseamnă  că țara asigură un nivel adecvat de securitate a Datelor cu Caracter Personal; sau

5.3.4. V-ați dat consimțământul pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE.

6. CE DREPTURI AVEȚI?

6.1. În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal:

Dreptul dumneavoastră Domeniul de aplicare a dreptului
Să știți (să fiți informat) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de a ști). Aveți dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal într-un limbaj concis, simplu și ușor de înțeles.
Să cunoașteți datele dumneavoastră cu caracter personal și procedurile de prelucrare a acestor date (dreptul de acces) Acest drept înseamnă că ne puteți solicita să vă furnizăm:
·         Confirmarea faptului că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal;
·         Lista datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate;
·         Lista scopurilor și a temeiurilor legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
·         Confirmarea în ceea ce privește trimiterea datelor dumneavoastră cu caracter personal către țări terțe și, în caz afirmativ, ce măsuri de securitate au fost luate;
·         Sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal;
·         Informații cu privire la posibilitatea creării de profiluri;
·         Indicarea perioadei de păstrare a datelor.
Vom furniza informațiile menționate mai sus dacă acest lucru nu încalcă drepturile și libertățile altor persoane.
Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal incomplete în conformitate cu scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal (dreptul la rectificare) Se aplică în cazul în care informațiile noastre legate de datele dumneavoastră cu caracter personal sunt incomplete sau inexacte.
Dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de a suspenda prelucrarea acestora (cu excepția păstrării) (dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal și dreptul de a fi uitat) Se aplică dacă:
·         Informațiile pe care le deținem nu mai sunt necesare pentru a atinge scopurile stabilite;
·         Prelucrăm datele dumneavoastră cu consimțământul dumneavoastră și decideți să vă retrageți acest consimțământ;
·         Prelucrăm datele pe baza intereselor legitime și, după primirea cererii dumneavoastră, se stabilește că interesele dumneavoastră private prevalează asupra intereselor noastre;
·         Informațiile au fost obținute în mod ilegal.
Dreptul de a ne solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din motive legitime (dreptul de a restricționa prelucrarea) Acest drept poate fi exercitat în timp ce analizăm situația, și anume:
·         Dacă vreți să contestați acuratețea informațiilor;
·         Dacă vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când această prelucrare este efectuată în conformitate cu interese legitime;
·         Dacă folosim informațiile în mod ilegal, însă vă opuneți ștergerii acestor informații;
·         Nu mai avem nevoie de informațiile respective, însă ne solicitați să le păstrăm în scopul unui litigiu.
Dreptul la portabilitatea datelor Acest drept poate fi exercitat în cazul în care ați furnizat datele dumneavoastră și le prelucrăm în mod automat, pe baza consimțământului dumneavoastră sau a unui acord încheiat cu dumneavoastră.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal Acest drept poate fi exercitat atunci când o astfel de prelucrare a datelor este efectuată în interesul legitim al operatorului de date sau al unei terțe părți. Putem refuza să ne exercităm acest drept dacă dovedim că avem nevoie să prelucrăm datele dumneavoastră din motive legitime imperioase care au prioritate față de interesele dumneavoastră.
De asemenea, puteți să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care se referă la un astfel de marketing direct.
Dreptul de retragere a consimțământului Vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, dacă aceste date sunt prelucrate pe baza consimțământului.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere Vă puteți adresa autorității responsabile pentru supravegherea și controlul legislației privind protecția datelor cu caracter personal – Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor. Ne propunem să rezolvăm litigiile, de aceea vă rugăm să ne contactați mai întâi.

6.2. Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, puteți renunța la o astfel de prelucrare, fără a oferi niciun motiv pentru un astfel de refuz, scriind un e-mail la legal@ebvfinance.com sau notificându-ne într-un alt mod specificat în mesajul care vă este trimis (de exemplu, făcând clic pe linkul corespunzător din buletinul informativ).

6.3. Putem refuza exercitarea drepturilor enumerate mai sus, cu excepția dreptului de a refuza prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct sau în alte cazuri în care datele cu caracter personal sunt prelucrate cu consimțământul dumneavoastră, în cazul în care cererea dumneavoastră ne permite să nu respectăm prevederile RGPD sau, în cazul în care, în conformitate cu legea, este necesar pentru a asigura prevenirea, investigarea și depistarea infracțiunilor penale, a încălcărilor eticii oficiale sau profesionale și protecția drepturilor și libertăților persoanei vizate, a noastră și a altor persoane.

6.4. Ne puteți transmite în scris orice solicitare sau instrucțiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail la adresa legal@ebvfinance.com. Pentru a înțelege mai bine conținutul solicitării dumneavoastră, vă putem cere să completați formularele necesare, precum și să ne furnizați un document de identitate sau alte informații (de exemplu, să vă verificați identitatea cu o semnătură electronică) care ne-ar ajuta să vă verificăm identitatea. La transmiterea unei cereri prin e-mail, în funcție de conținutul acesteia, vă putem cere să veniți la noi sau să ne transmiteți cererea în scris. De asemenea, puteți trimite cererea dumneavoastră prin poștă la sediul nostru social sau venind direct la sediul nostru social.

6.5. La primirea cererii sau a instrucțiunilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom oferi un răspuns la acestea în termen de 1 lună de la data solicitării și vom efectua acțiunile specificate în cerere sau vă vom informa de ce refuzăm să le efectuăm. Dacă este necesar, perioada specificată poate fi prelungită cu încă 2 luni, în funcție de complexitatea și numărul de solicitări. În acest caz, vă vom informa cu privire la această prelungire în termen de 1 lună de la primirea cererii.

6.6. În cazul în care datele cu caracter personal sunt șterse la cererea dumneavoastră, vom păstra doar copiile informațiilor care sunt necesare pentru a ne proteja interesele legitime și pe cele ale altora, pentru a respecta obligațiile stabilite de autoritățile publice, pentru a rezolva litigii, pentru a identifica întreruperi sau pentru a respecta orice acord pe care l-ați încheiat cu noi.

7. VĂ VOM TRIMITE VEȘTI?

7.1. Cu consimțământul dumneavoastră, putem utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct pentru a vă trimite buletine informative, oferte și informații despre serviciile noastre care credem că vă pot interesa.

7.2. Noutățile pot fi trimise prin e-mail. Datele dumneavoastră de contact pot fi transmise partenerilor/operatorilor noștri care ne furnizează servicii de livrare de știri sau de evaluare a calității.

7.3. După trimiterea buletinului informativ, putem colecta informații despre persoanele care l-au primit, de exemplu, ce mesaj a fost deschis, ce linkuri au fost accesate etc. Astfel de informații sunt colectate pentru a vă oferi știri relevante și adaptate la nevoile dumneavoastră.

7.4. Chiar dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing direct, vă puteți retrage cu ușurință acest consimțământ în orice moment în ceea ce privește toate sau o parte din datele dumneavoastră cu caracter personal. Pentru a face acest lucru, puteți:

7.4.1. să ne notificați retragerea în modul specificat în notificările și/sau ofertele electronice (de exemplu, făcând clic pe linkul „dezabonare“ din buletinul informativ etc.); sau

7.4.2. să ne trimiteți un mesaj la adresa de e-mail furnizată în această Politică de confidențialitate. Dacă solicitați să vă retrageți consimțământul în acest mod, este posibil să vă cerem să vă verificați identitatea.

7.5. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vom depune toate eforturile pentru a înceta imediat să mai trimitem știrile noastre la datele dumneavoastră de contact. Retragerea consimțământului nu ne obligă în mod automat să vă ștergem datele cu caracter personal sau să vă furnizăm informații despre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, prin urmare, trebuie să faceți o cerere separată cu privire la aceste acțiuni.

7.6. Partenerii noștri de publicitate utilizează diverse cookie-uri mobile și de internet pentru a vă arăta reclame personalizate care ar fi relevante pentru dumneavoastră. Anunțurile personalizate vă vor fi afișate numai cu acordul dumneavoastră. Cookie-urile de personalizare a publicității sunt utilizate pentru a măsura un grup, a activa publicitatea contextuală și/sau a direcționa campaniile. Noi nu controlăm aceste tehnologii de urmărire ale terților și utilizarea lor. Cookie-urile terților sunt reglementate de politicile de confidențialitate ale terților. Puteți refuza utilizarea cookie-urilor personalizate prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră sau în alt mod, așa cum este descris în articolul 9 din Politica de confidențialitate.

8. CUM PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

8.1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod responsabil și sigur și sunt protejate împotriva pierderii, utilizării neautorizate și modificării. Am implementat măsuri fizice și tehnice (cum ar fi accese controlate, restricții privind partajarea datelor, utilizarea de parole, verificarea identității, protecția împotriva virușilor sau a programelor malware, documentația privind protecția datelor etc.) pentru a proteja informațiile pe care le colectăm împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, deteriorării, modificării, pierderii, divulgării sau oricărei alte prelucrări ilegale. Măsurile de securitate pentru datele cu caracter personal sunt stabilite luând în considerare riscurile care decurg din prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.2. Angajații noștri s-au angajat în scris să nu divulge sau să distribuie datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți și persoane neautorizate.

9. CUM FOLOSIM COOKIE-URILE ȘI ALTE TEHNOLOGII DE URMĂRIRE?

9.1. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care stochează informații (adesea constând doar într-o secvență de numere și litere care identifică dispozitivul, dar pot conține și alte informații) care sunt utilizate de browserul dispozitivului dumneavoastră (computer, tabletă, telefon mobil etc.) (de exemplu, Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Mozilla, Opera etc.) pe baza setărilor acestuia și stocate pe hard disk-ul dispozitivului dumneavoastră. Termenul „module cookie“ este utilizat în Politica de confidențialitate pentru a descrie modulele cookie și alte tehnologii similare, de exemplu, Pixel Tags, Web Beacons și GIF transparent. Utilizarea cookie-urilor asigură o funcționare mai bună și mai eficientă a site-ului web, precum și integrarea cu contul de socializare.

9.2. Utilizăm module cookie pentru a analiza fluxurile de informații și comportamentul utilizatorilor, pentru a promova încrederea și a asigura securitatea, precum și pentru a asigura buna funcționare a site-ului web, pentru a-l îmbunătăți, pentru a reține setările alese de dumneavoastră, pentru a personaliza conținutul care vă este afișat și pentru a conecta site-ul web la contul de socializare.

9.3. Puteți alege dacă doriți să acceptați cookie-uri. Dacă nu sunteți de acord ca modulele cookie să fie stocate în browserul computerului dumneavoastră sau al altui dispozitiv, puteți marca acest lucru în bannerul de consimțământ pentru module cookie, puteți modifica setările browserului pe care îl utilizați și puteți dezactiva modulele cookie (toate odată sau pe rând sau în grupuri). Pentru a renunța la cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră mobil, trebuie să urmați instrucțiunile oficiale pentru dispozitivul respectiv. Vă rugăm să rețineți că, în unele cazuri, renunțarea la cookie-uri poate încetini viteza de navigare, poate limita anumite funcționalități ale site-ului web sau poate bloca accesul la site-ul web. Pentru mai multe informații, vizitați http://www.AllAboutCookies.org sau https://www.google.com/privacy_ads.html.

9.4. Puteți dezactiva utilizarea de module cookie ale terților în scopuri publicitare vizitând pagina de publicitate în rețea la http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9.5. Putem utiliza cookie-uri strict necesare pentru funcționarea site-ului web, precum și cookie-uri analitice și cookie-uri funcționale pentru a analiza traficul pe site-ul web, pentru a memora preferințele utilizatorilor și pentru a le adapta pentru ca site-ul web să își îmbunătățească funcționalitatea, cookie-uri de performanță, cookie-uri ale terților utilizate de terți și cookie-uri publicitare concepute pentru a vă arăta reclame personalizate și generale.

9.6. De asemenea, folosim următoarele produse și instrumente pentru a înregistra cookie-uri:

Google Analytics Analizează utilizarea site-ului web, creează rapoarte, ajută la planificarea și prognozarea activităților site-ului web. Datele colectate sunt transmise și stocate în mod obișnuit pe un server Google Inc. din Statele Unite ale Americii. Puteți împiedica Google Analytics să vă analizeze informațiile prin modificarea setărilor browserului dumneavoastră În acest caz, veți primi un cookie de dezactivare. Cu toate acestea, dacă ștergeți toate cookie-urile, este posibil ca și cookie-ul de excludere să fie șters.  De asemenea, puteți împiedica Google să colecteze date prin instalarea unui plug-in pentru browser de la https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Facebook Pixel Folosit în scopuri de remarketing pentru a vă putea contacta din nou în termen de 180 de zile. Acest lucru ne permite să afișăm reclame bazate pe interese (Facebook Ads) atunci când vizitați rețeaua de socializare Facebook sau alte site-uri web care utilizează, de asemenea, acest instrument. În acest fel, vă putem arăta reclame care ar fi relevante pentru dumneavoastră. Mai multe informații despre modul în care funcționează Facebook Pixel pot fi găsite la https://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel.
LinkedIn Insight tag Ne ajută să evaluăm traficul de pe pagina noastră de LinkedIn, eficiența anunțurilor sale și să afișăm notificări/mesaje promoționale pe baza acestor date. Informații depersonalizate disponibile prin intermediul paginii LinkedIn: traficul paginii, numărul de persoane care ne urmăresc postările; numărul de persoane atinse de conținutul paginii/publicităților și acțiunile aferente (share, like-uri etc.); numărul de noi urmăritori, distribuția în funcție de sex, oraș, țară, limba de navigare. Mai multe informații sunt disponibile la https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.
Consimțământul pentru cookie-uri OneTrust Acest instrument ne ajută să vă informăm despre cookie-urile pe care le folosim într-un mod cât mai transparent posibil. Ne ajută să atingem acest obiectiv prin furnizarea de informații detaliate despre tehnologiile de urmărire pe care le folosim și ne ajută să ne asigurăm că modulele cookie opționale sunt utilizate numai cu consimțământul dumneavoastră. Mai multe informații sunt disponibile la https://www.onetrust.com/privacy-notice/.


10.
CONTACTAȚI-NE

10.1. Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile furnizate în această Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la legal@ebvfinance.com sau prin telefon +370 628 11111.

10.2. Dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să o faceți în scris, furnizând cât mai multe informații posibile. Vom coopera cu dumneavoastră și vom încerca să rezolvăm imediat orice problemă. Cerere pentru implementarea drepturilor subiecților de date.

10.3. În cazul în care considerați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate în conformitate cu RGPD, puteți depune o plângere la autoritatea noastră de supraveghere – Inspectoratul de Stat pentru Protecția Datelor. Mai multe informații și detalii de contact pot fi găsite pe site-ul web al inspectoratului (https://vdai.lrv.lt/). Ne propunem să rezolvăm orice litigiu cu promptitudine și pe cale amiabilă, de aceea vă rugăm să ne contactați mai întâi.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Avem dreptul de a modifica această politică de confidențialitate. Vă vom anunța cu privire la orice modificare a site-ului web sau a portalului, publicând o politică de confidențialitate actualizată sau prin alte mijloace obișnuite de comunicare. Modificările sau amendamentele la politica de confidențialitate vor intra în vigoare de la data la care politica de confidențialitate va fi actualizată, așa cum este specificat în politica de confidențialitate, cu excepția cazului în care este specificată o dată de intrare în vigoare diferită.

11.2. În cazul în care continuați să utilizați site-ul web sau portalul, să comandați servicii, să folosiți contul nostru social și să ne contactați după modificarea termenilor și condițiilor din politica de confidențialitate, aceasta va confirma că sunteți de acord cu termenii și condițiile modificate ale politica de confidențialitate.