Zwrot podatku (VAT) w Europie

Jeśli prowadzona przez państwa działalność w obcym kraju (Unii Europejskiej), w którym nie jest założona, została opodatkowana podatkiem od wartości dodanej (VAT)w danym kraju, to instytucja podatkowa tego kraju powinna spłacić całość lub część zapłaconego podatku VAT . Ta opcja jest dostępna dla wszystkich przedsiębiorstw, które są płatnikami VAT, jednak istnieje kilka istotnych warunków, które należy wiedzieć przed złożeniem wniosku o refundację. Informację na ten temat można uzyskać czytając dalej lub też pozwolić naszym specjalistom pomóc państwu w danym procesie.

Wypełnij teraz formularz wniosku o zwrot VAT

Specjaliści "EBV Finance" skontaktują się z państwem i pomogą skompletować wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące zwrotu podatku od wartości dodanej (VAT). Doradzą, gdyby zaistniała potrzeba wyjaśnienia niepewności warunków oraz subtelnosci postępowania procesu.

Jakie osoby prawne mogą odzyskać podatek VAT?

Aby odzyskać całość lub część podatku VAT, należy zapewnić, że firma spełnia określone kryteria jej statusu i działalności, natomiast dokonane transakcje kupna spełniają warunki nabycia towarów lub usług za granicą. Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Wasza firma jest płatnikiem VAT w swoim kraju, w którym ma siedzibę (współpracujemy z firmami posiadającymi siedzibę w Niemczech, Polsce, Szwecji, Finlandii, Danii, na Litwie, Łotwie i w Estonii).
 • Wasza firma dokonała zakupu towarów lub usług od jednego z 31 krajów europejskich, w tym na Litwie, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Danii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Włoszech, na Cyprze, Chorwacji, na Łotwie, w Luksemburgu, Liechtensteinie, Maltcie, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, na Węgrzech, w Niemczech.
 • Zakupione towary lub usługi są przeznaczone do działalności w Waszej firmie.
 • Płacenia podatków lub nabytych towarów (usług) należy do jednej z kategorii towarów.
 • Wasza firma nie prowadzi żadnej działalności w krajach, w których jest wymagane odzyskanie podatku VAT.
 • Wasza firma nie posiada oficjalnego przedstawicielstwa w krajach, w których jest planowane odzyskanie podatku VAT.
 • Jako dowód zakupu państwo posiadają wszystkie rachunki oraz paragony wystawione w imieniu pańskiej firmy.

ZA JAKIE TOWARY/USŁUGI MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT VAT?

 • Paliwo
 • Akcesoria
 • Serwis samochodowy
 • Poniesione opłaty drogowe
 • Wydatki na przyjęcia
 • Noclegi w hotelach
 • Usługi cateringowe
 • Usługi transportowe (taksówki, transport publiczny, wynajem samochodów)
 • Koszty usług telekomunikacyjnych
 • Inne usługi (w zależności od kraju)

Jaką kwotę można odzyskać?

Jeśli wnioskujemy o odzyskanie podatku VAT za okres krótszy niż rok kalendarzowy (np kwartał.) - w tym przypadku minimalna kwota VAT z każdego kraju nie może być mniejsza niż €400 . Dokonując zwrotu VAT za cały rok (zazwyczaj wybierana jest standardowa procedura zwrotu VAT ) - w tym przypadku minimalna kwota VAT z każdego kraju wynosi €50. Kwoty te zostały zatwierdzone przez dyrektywy UE.

Cztery sposoby zwrotu VAT

Oferujemy cztery różne sposoby zwrotu podatku VAT. Po wybraniu odpowiedniej metody, zostanie zawarta umowa, która wraz z podpisanym przez klienta pełnomocnictwem danego kraju, daje nam możliwość w imieniu klienta zarządzać sprawami podatkowymi z odpowiednią instytucją podatkową danego kraju.

Bardzo szybki zwrot VAT

Pieniądze (po złożeniu wniosku oraz innych wymaganych dokumentów) są przekazywane na konto klienta w ciągu 2 dni roboczych. W celu szybkiego wykorzystania środków jako kapitału obrotowego ta metoda jest szczególnie szybka ("FAST VAT CASH") i najbardziej odpowiednia zwrotowi podatku od wartości dodanej (VAT).

Faktury bez VAT

Bezpośrednio dokonywany zwrot VAT dla wybranych przez państwa dostawców paliwa czy podatku drogowego. W ten sposób opłacają państwofaktury bez VAT. Metoda ta nazywana jest także NET INVOICING.

Bardzo szybki zwrot VAT z zagranicy
wypłata podatku vat dla wybranych przez

Szybki zwrot podatku za kwartał

Szybki zwrot podatku VAT (podobnie jak pierwsza metoda), kiedy na konto klienta w ciągu 2 dni roboczych zostaje dokonany przelew. Jednak w tym przypadku są podejmowane działania ze wszystkimi fakturami za cały kwartał. Metoda ta jest proponowana dla firm, których suma zapłaconego VAT w ciągu miesiąca nie wynosi minimalnych spłat, lub dla firm, którenie wymagają szczególnie szybkiego zwrotu.

Standardowy zwrot VAT

Standardowa (zwykła) procedura składania wniosku do zagranicznych administracji podatkowych. Metoda ta pozwala na odzyskanie pieniędzy w ciągu 2-6 miesięcy.

zwrot podatku za kwartał
Standardowy zwrot VAT w ciągu 2-6 miesięcy

Dlaczego warto zwrócić się do specjalistów "EBV Finance"?

Nasz cel - pomóc państwa firmie jak najszybciej odzyskać zwrot podatku VAT przy tym oszczędając państwa czas, stres i koszty finansowe. Świadczymy usługi w kilku krajach europejskich, dlatego też mamy duże doświadczenie i wykwalifikowany personel, który chętnie podejmie się współpracy z systemem podatkowym instytucji podatkowych w różnych krajach. Powierzcie swój zwrot VAT nam. Aby zapewnić sprawny i szczególnie szybki zwrot podatku od wartości dodanej VAT:

 • Jesteśmy doświadczonym zespołem, posiadającym obszerną wiedzę na temat podatkowania i procedur odzyskiwania podatku w różnych krajach.
 • Zaoszczędzimy Wasz czas, przeznaczony na samodzielne obcowanie z organami kontroli podatkowych w obcym kraju.
 • Robimy wszystko dokładnie i starannie, niepozostawiając niedokończonych czynności, które mogą mieć negatywny wpływ na działalność Waszej firmy w kraju lub obcym kraju, w którym nastąpił zwrot VAT.
 • Odpowiemy na wszystkie pytania.

Główną i wyjątkową cechą "EBV Finance" jest zdolność do zmiany trybu zwrotu VAT w trakcie procesu.
W razie potrzeby możemy zaoferować możliwość zmiany standardowej procedury na inną metodę (np Szybki zwrot Fast VAT Cash ). W ten sposób, nagle środki, o ile to konieczne, będą one w stanie odzyskać znacznie szybciej niż oczekiwano.

Pracujemy sumiennie i starannie, rozpatrując każdy przypadek osobno. Cenimy długotrwałąD współpracę. Dla wygody klienta tworzymy system samoobsługi, który w niedalekiej przyszłości pozwoli śledzić cały proces zwrotu podatku VAT oraz za pomocą internetu umożliwi składanie wniosków i niezbędnych dokumentów, a także wykonywanie innych czynności.

Pytania dotyczące opłat za usługi VAT zwrot pieniędzy?

Skontaktuj się z nami przez telefon +48 22 4688003

E-mail poland@ebvfinance.com

Szybki formularz

Zostaw nam wiadomość. Skontaktujemy się z Państwem w sprawie współpracy i udzielimy odpowiedzi na pytania.