Francuskie organy podatkowe ogłosiły na III kwartał 2020r. Nową stawkę zwrotu akcyzy.

Nowa stawka wynosi 0,1571 EUR/l. Poprzednia stawka, obowiązująca w I i II kwartale 2020r., wynosiła 0,1572 EUR/l.