Wiadomośći

Najnowsza aktualizacja zwrotu podatku akcyzowego

Wiadomośći

Udostępniamy podsumowanie zmian w częściowym zwrocie akcyzy, które jest już oficjalne i potwierdzone przez władze.

Kraj / rodzaj podatkuWspółczynnik akcyzy podlegającej zwrotowiKomentarz
Akcyza w Belgii01.01.2022 – 18.03.2022 – 0,2269716 €/l

19.03.2022 – 31.12.2022 – 0,0823435 €/l

01.01.2023 – … – 0,0604384 €/l
Do końca 2022 r. stawka wynosiła 0,0823435 €/l.
Zwrotna stawka na rok 2023 została zmieniona na 0,0604384 €/l. Stawka ta obowiązuje do odwołania ze strony władz belgijskich.
Akcyza w Chorwacji01.01.2022 – 31.03.2022 – 0,5856 HRK/l

01.04.2022 – 30.06.2022 – 0,3856 HRK/l

01.07.2022 – … 0,1856 HRK/l

01.01.2023 – … – 0,0246 €/l
Od 1 lipca stawka akcyzy w Chorwacji została obniżona do 0,1856 HRK za litr. Pozostaje ona niezmienna do odwołania ze strony władz chorwackich.
Od 1 stycznia 2023 r. Po wprowadzeniu euro w Chorwacji stawka akcyzy zwrotnej została przeliczona na 0,0246 €/l.
Akcyza w we Francji
01.01.2022 – 31.12.2022 – 0,1570 €/l

01.01.2023 – 31.03.2023 – 0,1571 €/l
We Francji dotacja do paliwa nie wpływa na wysokość akcyzy podlegającej zwrotowi.
W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. współczynnik zwrotu akcyzy wynosi 0,1571 euro za litr.
Akcyza na Węgrzech

01.01.2022 – 31.03.2023 – 3,5 HUF/l

Zwrotna stawka akcyzy pozostaje bez zmian.
Akcyza we Włoszech
01.01.2022 – 21.03.2022 – 0,21418 €/l

22.03.2022 – 30.11.2022 – 0,00 €/l

01.12.2022 – 31.12.2022 – 0,06418 €/l

01.01.2023 – 31.01.2023 – 0,21418 €/l
Do 31 grudnia 2022 r. obowiązująca stawka akcyzy wynosiła 0,06418 €/l. W styczniu 2023 r. obowiązuje zwrotna stawka w wysokości 0,21418 €/l.
Oczekuje się na powiadomienie władz włoskich w sprawie stawki podatku akcyzowego podlegającego zwrotowi na następny okres.
Akcyza w Słowenii01.01.2022 – 31.01.2022 – 0,05767 €/l

01.02.2022 – 31.12.2022– 0,00 €/l

01.01.2023 – 31.01.2023 – 0,0093 €/l
Od 2023 roku w Słowenii zostaje przywrócona możliwość odzyskania części akcyzy zapłaconej za paliwo. W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. współczynnik akcyzy zwrotnej wynosi 0,0093 euro za litr.
Akcyza w Hiszpanii01.01.2022 – … – 0.049 €/l

01.01.2023 – … – 0.049 €/l
W 2023 r. akcyza będzie zwracana co miesiąc. Współczynnik akcyzy podlegającej zwrotowi pozostaje bez zmian.

*Zaktualizowano 03 Luty.