Inicjatywy

IdealDay 2022: 5 krajów

Inicjatywy

21 czerwca odbyły się globalne obchody Idealday 2022, w których wzięło udział blisko 10 000 pracowników różnych firm Edenred z 45 krajów. Wspólnie udzielali wsparcia i pomocy lokalnym społecznościom oraz organizacjom pozarządowym. Ten niezwykły dzień był przykładem zaangażowania Edenred w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), obejmującą szereg inicjatyw, takich jak wydawanie posiłków osobom w niekorzystnej sytuacji, sprzątanie obszarów naturalnych, angażowanie w szczere rozmowy z ludźmi borykającymi się z trudnościami i wiele innych. Możliwość wniesienia wkładu i bycia częścią tak oddanej społeczności Edenred jest naprawdę satysfakcjonująca.

Oto kilka godnych uwagi przedsięwzięć podjętych przez zespoły EBV w różnych krajach:

Na Litwie nasz zespół podzielił nasze siły na 3 grupy. Pierwsza grupa odwiedziła Dom Pomocy Społecznej „Farma Alpak” i spędziła wyjątkowy czas z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi i złożonymi, w otoczeniu uroczych i przyjaznych alpak!

W schronisku dla zwierząt „SOS Gyvūnai” członkowie zespołu poświęcali swój czas na prowadzenie psów, dostarczanie zwierzętom pożywienia oraz utrzymywanie czystości pomieszczeń i klatek schroniska. Dodatkowo hojnie przekazali niezbędne jedzenie i towary, aby wesprzeć działalność opieki nad zwierzętami domowymi.

Zespoły wykazały się zaangażowaniem w wolontariat w domu opieki dla osób starszych „Tremtinių namai”, aktywnie angażując się w różne inicjatywy. Skrupulatnie zorganizowali akcję porządkową, zapewniając mieszkańcom schludne i przyjemne otoczenie. Ponadto starannie organizowali codzienne zajęcia, tworząc atmosferę radości i więzi. Zespoły prowadziły również serdeczne rozmowy z miejscową ludnością, zapewniając im komfort i towarzystwo. Oznaczało to ich drugi rok z rzędu zaangażowania w tę cenioną instytucję, pokazując ich trwałe oddanie. Dzięki temu trwającemu projektowi starsi mieszkańcy domu opieki mogli delektować się radością dobrego towarzystwa, brać udział w ćwiczeniach fizycznych, a ostatecznie poprawić swoje ogólne samopoczucie.

W Rumunii zespół rozszerzył swoje wsparcie na ukraińskich uchodźców, angażując się w dystrybucję paczek żywnościowych w kraju. Przygotowali również upominki i zorganizowali specjalne zajęcia dla dzieci Domu św. Jana. Co więcej, bezinteresownie oddawali krew, dając przykład swojego zaangażowania w wywieranie pozytywnego wpływu.

Na Węgrzech członkowie zespołu we współpracy z węgierskim bankiem żywności gotowali i podawali posiłki potrzebującym. Zajmując się kluczową kwestią głodu, zademonstrowali swoje zaangażowanie w walkę z brakiem bezpieczeństwa żywnościowego.

Koledzy z Polski aktywnie uczestniczyli w oczyszczaniu wód Wisły i okolic. Ponadto z pasją angażowali się w działalność charytatywną, dodatkowo przyczyniając się do poprawy ich lokalnej społeczności.

Jesteśmy naprawdę wdzięczni za możliwość wolontariatu i aktywnego zaangażowania się w lokalne projekty i inicjatywy. Bardzo dziękujemy członkom naszego zespołu, którzy w tym roku tak aktywnie uczestniczyli w Dniu Solidarności. Ucieleśniając ducha służby (pomoc, wsparcie) i współpracy, dążymy do zmiany życia tych, z którymi żyjemy razem w naszych lokalnych społecznościach.