W celu przyspieszenia rozpatrywania wniosków o zwrot podatku akcyzowego z Belgii  belgijskie organy podatkowe żądają dostarczenia przetłumaczonych dokumentów na jeden z 3 języków urzędowych obowiązujących w Belgii: francuski, niemiecki lub niderlandzki.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:

excise@ebvfinance.com