Privatumo politika

Privatumo politika

Mūsų įmonė UAB „EBV Finance“ žino, kad privatumo apsauga yra svarbus dalykas jums lankantis mūsų interneto svetainėje ir bendraujant su mumis kaip su partneriais ar užsakovais. Mes labai rimtai vertiname jūsų privatumo apsaugą. Todėl norime, kad žinotumėte, kada saugome jūsų duomenis, kuriuos duomenis (asmens ir kitus duomenis) saugome ir kaip juos naudojame. Šiuo pareiškimu apie duomenų privatumą norime jus informuoti apie priemones, kurių imamės duomenų saugumui užtikrinti.

Ne asmeninius verslo duomenis naudojame tikslingai ir tik gavę sutikimą. Asmens duomenų atžvilgiu priėmėme vidaus tvarkas ir patvirtinome priemones, kurios atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR) nustatytus privatumo apsaugos visą ciklą ir numatytosios privatumo nuostatos reikalavimus.

2016 m. balandžio 14 d. patvirtintas ir 2016 m. gegužės 4 d. ES oficialiajame leidinyje paskelbtas BDAR taikomas visose ES valstybėse narėse nuo 2018 m. gegužės 25 d. Juo atšaukiama ir pakeičiama Direktyva 95/46EB ir valstybės narės įgyvendinimo teisės aktai.

Atskaitomybės sąvoka yra BDAR normų esmė – tai reiškia, kad ES ir už ES ribų esančios organizacijos, kurių tikslinė auditorija yra ES gyventojai, turi kuo skaidriau ir sąžiningiau tvarkyti asmeninę informaciją pagal BDAR reikalavimus. Asmeninė informacija apima bet kurią informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė gali būti nustatyta (reglamente toks asmuo vadinamas duomenų subjektu).

Įmonėje UAB „EBV Finance“ duomenų subjektais gali būti įmonės klientai, kurie gali turėti individualią įmonę, arba su bendrove, kuri yra mūsų užsakovė ar partnerė, susiję asmenys. Informaciją apie mūsų taikomas privatumo apsaugos priemones rasite toliau.

PERSONALAS

Pagal BDAR reikalavimus, visi UAB „EBV Finance“ darbuotojai yra įsipareigoję laikytis duomenų privatumo nuostatų.

DUOMENŲ RINKIMAS

Asmens duomenys bus renkami tik tada, kai juos mums teiksite savanoriškai, pvz., pildydami mūsų formas ar siųsdami el. laiškus, kai užsakinėjate paslaugas, arba siųsdami užklausas dėl informacijos pateikimo. Duomenų bazė ir jos turinys liks mūsų įmonėje ir/arba mūsų paslaugų teikėjo įmonėje. Visgi, nei mes, nei jokia kita mūsų įpareigota šalis jokiu būdu nepersiųs asmens duomenų jokiam trečiajam asmeniui, išskyrus tuos atvejus, kai: jūs esate davęs tam sutikimą, tai yra įtraukta į sutartinių įsipareigojimų vykdymo apimtį, tai daroma mūsų užsakovų, verslo partnerių ir (ar) paslaugų teikėjų informavimo tikslais arba siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punkto reikalavimus.

UAB „EBV Finance“ iš savo klientų ir partnerių atstovų gali pareikalauti pateikti visą šią asmeninę informaciją ar jos dalį, atsižvelgdama į PVM ar akcizą grąžinančią valstybę narę ir privalomus dokumentus: pagrindinę asmeninę informaciją, t. y. vardą, pavardę, kontaktinius duomenis, paso kopiją ir adresą (individualių įmonių atveju).

Mūsų interneto portale iš esmės galima naršyti neatskleidžiant jokių asmeninių duomenų. Visgi, atvėrus mūsų interneto svetainę, duomenys, pvz., jūsų interneto paslaugų teikėjo pavadinimas, interneto svetainė, iš kurios apsilankėte mūsų svetainėje ir jūsų IP adresas, įrašomi atsarginės kopijos kūrimo tikslais. Gali būti, kad šie duomenys leis nustatyti tapatybę, bet mes nenaudojame jokių su asmenimi susijusių duomenų. Duomenis galima įvertinti statistikos sumetimais, bet atskiras naudotojas visada lieka anonimiškas. Kai duomenys perduodami išoriniam paslaugų teikėjui, mes užtikriname, kad būtų visada laikomasi su duomenų apsauga ir (ar) privatumu susijusių nuostatų ir taikome technines ar organizacines priemones.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Be jau minėtos informacijos, jums naršant mūsų interneto svetainėje jūsų kompiuteryje saugomi laikinieji slapukai. Slapukai – tai mažos teksto rinkmenos, saugomos kietajame diske ir susijusios su jūsų naudojama naršykle, kuriomis slapukus nustačiusi organizacija persiunčia informaciją. Dėl šių slapukų mūsų interneto svetainė tampa palankesnė naudotojui ir efektyvesnė, be to, negali paleisti kenkėjiškų programų ar jūsų kompiuterį užkrėsti virusu.

Kai kurie slapukai yra būtini tam, kad mūsų interneto svetainė veiktų efektyviai, bet jei nenorite, kad jūsų kompiuteryje būtų saugomi slapukai, galite nustatyti savo naršyklės nuostatas taip, kad visi slapukai būtų atmesti prieš jums patenkant į mūsų interneto svetainę. Dauguma naršyklių leidžia pasirinkti, ar priimti slapukus, ar ne. Visgi, atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl to kai kurios funkcijos gali neveikti. Jei mūsų interneto svetainę naudojate neatmetę slapukų, jūs sutinkate, kad jūsų kompiuteryje laikinai bus saugomi mūsų slapukai. Suteikiame jums galimybę nuspręsti, ar priimti mūsų slapukus, siųsdami svetainės sutikimo su slapukais užklausą.

Pastaba: Naudodami slapukus, mes nesaugome jokių asmens duomenų. Toliau pateikiame visų slapukų, kuriuos laikinai saugome jūsų kompiuteryje, sąrašą, kad pagerintumėte naršymo patirtį.

NAUDOJAMI SLAPUKAI

Šiuo metu naudojame šių kategorijų slapukus:

 1. Būtinieji slapukai

Būtinieji slapukai padeda naudoti interneto svetainę, įjungdami pagrindines funkcijas, pvz., puslapio naršymą ir prieigą prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų interneto svetainė negali tinkamai veikti.

Mes naudojame būtinus slapukus, skirtus naudotojo sesijos būsenai puslapio užklausose išsaugoti.

 1. Pirmenybiniai slapukai

Pirmenybiniai slapukai leidžia interneto svetainei prisiminti informaciją, kuri kinta priklausomai nuo to, kaip ji veikia ar atrodo, pvz., nuo jūsų pasirinktos kalbos ar regiono, kuriame esate.

Pirmenybinius slapukus naudojame norėdami interneto svetainėje įrašyti naudotojo pasirinktą kalbą.

 1. Analitiniai slapukai

Savo interneto svetainėje naudojame įvairius įrankius mūsų svetainių naršymo pobūdžiui analizuoti. Pagrindinis įrankis yra Google, Inc. („Google“) teikiama žiniatinklio analizės paslauga „Google Analytics“. Ji naudojama pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Atsižvelgiant į tai, kaip naudojatės mūsų svetaine, gali būti generuojama tokia informacija:

 • naršyklės tipas ir (ar) versija,
 • naudojama operacinė sistema,
 • nukreipęs URL (anksčiau lankyta interneto svetainė),
 • prieigai naudojamo kompiuterio vardas (IP adresas), ir
 • serverio užklausos laikas.

Ši informacija dažniausiai siunčiama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma.

Savo naršyklėje bet kuriuo metu galite išjungti slapukų priėmimą; smulkią informaciją rasite „Naršyklės pagalboje“.

TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik siekiant jums suteikti norimas paslaugas ar kitais tikslais, dėl kurių davėte savo sutikimą, jeigu tai neprieštarauja jokiems galiojantiems teisės aktams. Taip vykdomas BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punkto reikalavimas.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

Jei tvarkome jūsų asmens duomenis, jums yra taikomas BDAR ir mūsų, kaip atsakingosios šalies, atžvilgiu jums suteikiamos šios BDAR numatytos teisės.

TEISĖ SUSIPAŽINTI SU INFORMACIJA

Turite teisę prašyti susipažinti su jūsų asmens duomenų tvarkymo tvarka. Tai gali apimti prašymą susipažinti su informacija apie tam tikrus gavėjus ar gavėjų, kuriems jūsų asmens duomenys yra ar bus atskleisti, kategorijas arba prašymą paaiškinti tvarkymo tikslą ar jo trukmę.

TEISĖ REIKALAUTI IŠTAISYTI DUOMENIS

Turite teisę reikalauti ištaisyti ir (ar) papildyti duomenis, jei su jumis susiję tvarkomi duomenys yra netikslūs ar neišsamūs. Norėdami tai padaryti, susisiekite su mumis toliau minimu adresu.

TEISĖ APRIBOTI DUOMENŲ TVARKYMĄ

Galite reikalauti apriboti su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą, jei:

 • užginčijate jūsų asmens duomenų tikslumą,
 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas,
 • duomenų valdytojui (t. y. mūsų įmonei UAB „EBV Finance“) nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais,
 • paprieštaravote duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

Jei buvo apribotas su jumis susijusių asmens duomenų tvarkymas, tokie duomenys, išskyrus saugomus duomenis, gali būti tvarkomi tik gavus jūsų sutikimą arba norint užtikrinti, vykdyti ar apsaugoti teises, arba apsaugoti kitų juridinių ar fizinių asmenų teises, arba atsižvelgiant į svarbius Europos Sąjungos ar valstybės narės visuomenės interesus.

Jei duomenų tvarkymo apribojimas buvo apribotas pagal minėtas sąlygas, prieš nutraukiant apribojimą jums bus apie tai pranešta.

TEISĖ REIKALAUTI IŠTRINTI DUOMENIS (TEISĖ BŪTI PAMIRŠTAM)

Turite teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis, kai taikomas vienas iš šių pagrindų:

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi.
 • Jūs atšaukėte sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis.
 • Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,
 • Asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Sąjungos arba valstybės narės teisėje, kuri taikoma duomenų valdytojui (t. y. UAB „EBV Finance“), nustatytos teisinės prievolės.

DUOMENŲ PERKELIAMUMO TEISĖ

Jūs turite teisę reikalauti, kad mes jūsų asmens duomenis persiųstumėme kitam atsakingam asmeniui, nesudarydami tam kliūčių tiek, kiek tai techniškai įmanoma, ir kai

 • duomenų tvarkymas yra grindžiamas sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir
 • duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.

Jūsų reikalavimas negali daryti poveikio kitų asmenų laisvėms ir teisėms ir duomenų perkeliamumo teisė netaikoma, kai tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas.

TEISĖ PADUOTI SKUNDĄ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJAI

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas neatitinka BDAR reikalavimų, nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių priemonių, jūs turite teisę paduoti skundą priežiūros institucijai, visų pirma, toje valstybėje narėje, kurioje jūs gyvenate, dirbate, ar kurioje įtariamas pažeidimas.

DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Jeigu bet kurie esami teisiniai reikalavimai, pvz., vykstantys teisiniai procesai ir t. t. nesudarys kliūčių, mes saugosime jūsų duomenis tiek, kiek tai būtina, siekdami suteikti norimą paslaugą, kuriai davėte savo sutikimą. Jūsų duomenys visiškai išbraukiami iš mūsų duomenų bazės nutraukus sudarytas sutartis pagal atitinkamos PVM ar akcizą grąžinančios valstybės narės teisinius reikalavimus.

DUOMENŲ SAUGUMAS

UAB „EBV Finance“ taiko technines ir organizacines apsaugos priemones suteiktiems duomenims nuo atsitiktinio ar tyčinio keitimo, praradimo, sunaikinimo ar pašalinių asmenų prieigos apsaugoti. Jei renkami ir tvarkomi asmens duomenys, mes užtikriname, kad nesidalijame jais su jokiais trečiaisiais asmenimis be jūsų išankstinio sutikimo ir kad tais atvejais, kai jais dalytis būtina jūsų aptarnavimo tikslais, mes tai darome tik saugiai užkoduotais kanalais. Mūsų apsaugos priemonės bus reguliariai peržiūrimos ir atitiks atitinkamų technologijų plėtros standartus.

KONTAKTINIS ASMUO

Esant bet kuriems pasiūlymams ar užklausoms duomenų apsaugos klausimais, susisiekite su mumis:
UAB „EBV Finance“
A. Tumėno g. 4, Vilnius
Lietuva
arba
el. paštu: info@ebvfinance.com

PASTABA:

Kai susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu, mes saugome jūsų pateiktus duomenis (el. pašto adresą ir, jei taikoma, vardą, pavardę ir telefono numerį) tam, kad pateiktumėme jums atsakymą. Tokiais atvejais surinktus duomenis ištrinsime (kai pagal įstatymą nebebus privaloma saugoti tokių duomenų) arba kitaip apribosime jų tolesnį tvarkymą (jei pagal įstatymą turėsime ir toliau juos archyvuoti).

Interneto tobulėjimo tikslais reguliariai redaguosime mūsų Pareiškimą apie duomenų privatumą. Esant reikalui, pasiliekame teisę atlikti atitinkamus keitimus.