Naujienos

Pasikeitęs Prancūzijos akcizo mokestis 2022 m. 1-am ketvirčiui

Naujienos

Atkreipiame jūsų dėmesį, kad remiantis Prancūzijos akcizo tarnybos pateikta informacija, 2022 m. I-ajam ketvirčiui nustatomas naujas taikomas grąžintino akcizo mokesčio koeficientas, kuris yra lygus0,1570 Eur/l., keleiviniams autobusams – 0,2170 Eur/l.

Primename, kad iki 2021 gruodžio 31 d. galiojęs grąžintino akcizo koeficientas buvo lygus 0,1571 Eur/l., keleiviniams autobusams – 0,2171 Eur/l.