Iniciatyvos

„IdealDay 2022“: 5 šalys

Iniciatyvos

Birželio 21 d. vyko pasaulinė „IdealDay 2022“ šventė, kurioje dalyvavo 10 000 darbuotojų iš įvairių „Edenred“ įmonių 45 šalyse. Kartu jie teikė paramą ir pagalbą vietos bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Ši išskirtinė šventė dar kartą patvirtino „Edenred“ įsipareigojimą siekti įmonių socialinės atsakomybės – šią dieną buvo įgyvendinamos įvairios iniciatyvos, pavyzdžiui, dalijamas maistas socialiai remtiniems asmenims, švarinama gamta, surengti nuoširdūs pokalbiai su sunkumų patiriančiais žmonėmis ir kt. Galimybė prisidėti ir būti tokios atsidavusios „Edenred“ bendruomenės dalimi tikrai teikia pasitenkinimą.

Štai keletas reikšmingų darbų, kurių ėmėsi EBV komandos įvairiose šalyse:

Lietuvos komanda pasidalijo į 3 grupes. Pirmoji grupė apsilankė socialinės paramos įstaigoje „Alpakų ūkis“ ir prasmingai praleido laiką su asmenimis, turinčiais protinę ir kompleksinę negalią, mielų ir draugiškų alpakų apsuptyje!

Gyvūnų prieglaudoje „SOS Gyvūnai“ grupės nariai savanoriškai vedžiojo šunis, šėrė gyvūnus, rūpinosi prieglaudos patalpų ir narvų švara. Be to, jie dosniai aukojo reikalingą maistą ir prekes, skirtas gyvūnų globos veiklai paremti.

Savo atsidavimą savanorystei senelių globos namuose „Tremtinių namai“ komandos pademonstravo aktyviai dalyvaudamos įvairiose iniciatyvose. Jos suplanavo švarinimosi veiklą, užtikrindamos tvarkingą ir malonią aplinką gyventojams. Be to, jos apgalvotai suorganizavo kasdienius užsiėmimus, skatindamos malonią bendrystės atmosferą. Komandos taip pat įsitraukė į nuoširdžius pokalbius su vietos gyventojais, suteikdamos jiems paguodos ir pasiūlydamos draugiją. Tai buvo antrieji darbo šioje įstaigoje metai, o tai rodo neblėstantį komandos atsidavimą. Įgyvendinant šį tęstinį projektą, globos namų senjorai galėjo mėgautis puikios draugijos teikiamu džiaugsmu, atlikti fizinius pratimus ir galiausiai pagerinti savo bendrą savijautą.

Rumunijoje komanda teikė paramą Ukrainos pabėgėliams ir šalyje dalijo maisto paketus. Ji taip pat ruošė dovanas ir organizavo specialius užsiėmimus Šv. Jono namų vaikams. Be to, komandos nariai neatlygintinai davė kraujo, taip pademonstruodami savo atsidavimą daryti teigiamą poveikį.

Vengrijos komandos nariai, bendradarbiaudami su Vengrijos maisto banku, gamino ir dalijo maistą tiems, kuriems jo reikia. Spręsdami svarbią bado problemą, jie pademonstravo savo įsipareigojimą kovoti su maisto trūkumu.

Kolegos iš Lenkijos aktyviai dalyvavo valant Vyslos upės pakrantę ir aplinkines teritorijas. Be to, jie entuziastingai įsitraukė į labdaringą veiklą, dar labiau prisidėdami prie vietos bendruomenės gyvenimo sąlygų gerinimo.

Esame nuoširdžiai dėkingi už galimybę savanoriauti ir aktyviai dalyvauti vietos projektuose bei iniciatyvose. Tariame didelį ačiū savo komandos nariams, kurie šiemet taip aktyviai dalyvavo solidarumo dienoje. Įkūnydami tarnystės (pagalbos, paramos) ir bendradarbiavimo dvasią, siekiame keisti tų, su kuriais kartu gyvename vietos bendruomenėse, gyvenimą.