Възстановяване на ДДС

Вашата фирма облагана ли е с ДДС в някоя от европейските страни, в които не сте установени? Може да имате право да получите пълно или частично възстановяване на ДДС от властите в тази държава. Ние сме тук, за да управляваме целия процес по възстановяване на ДДС за вас бързо и лесно.