ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
UAB EBV Finance

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1. UAB EBV Finance (наричано по-долу “Дружеството” или “ние“) е наясно, че защитата на личните данни е важен фактор, когато посещавате нашия уебсайт и общувате с нас като ваши партньори или клиенти. Приемаме защитата на личните ви данни много сериозно, затова изготвихме тази политика за поверителност (наричана по-долу “Политика за поверителност“), която обяснява как обработваме и защитаваме вашите лични данни и кои ваши права гарантираме, както и предоставя друга информация за обработката на вашите лични данни.

1.2. Терминът “лични данни”, използван в настоящата Политика за поверителност (наричан по-долу “лични данни“), означава всяка информация или набор от информация, чрез която можем пряко или непряко да ви идентифицираме, като например вашето име, имейл адрес, телефонен номер и др.

1.3. Ние обработваме Вашите Лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните № 2016/679 (ЕС) (наричан по-долу GDPR), нормативните изисквания на Република Литва и указанията на контролните институции.

1.4. Настоящата Политика за поверителност се прилага, когато поръчвате и използвате нашите услуги, посещавате нашия уебсайт на адрес https://www.ebvfinance.com/ (наричан по-долу – Уебсайт), регистрирате се чрез портала за самообслужване, посещавате нашите профили в социалните мрежи LinkedIn и Youtube (наричани по-долу – Социални акаунти), посещавате нашите помещения и се свързвате с нас по телефон, електронна поща или по друг начин.

1.5. Уебсайтът и профилите в социалните мрежи могат да съдържат връзки или да ви пренасочват към външни уебсайтове, като например уебсайтове на наши бизнес партньори или на компании от групата. Моля, имайте предвид, че тези уебсайтове имат свои собствени политики за поверителност и ние не контролираме събирането на Лични данни на тези уебсайтове. Преди да предоставите Личните си данни на тези уебсайтове, ви препоръчваме първо да прочетете техните политики за поверителност.

1.6. Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност. Ако използвате нашите услуги, използвате нашия Уебсайт, посещавате нашите социални акаунти или се свържете с нас, ние приемаме, че сте прочели Политиката за поверителност. Ако не сте съгласни с Политиката за поверителност, няма да можем да ви предоставим всички или част от нашите услуги, да ви предоставим информацията, от която се нуждаете, и т.н.

1.7. Настоящата Политика за поверителност може да бъде изменяна. Моля, посещавайте нашия Уебсайт от време на време, за да се запознаете с най-новата версия на тази Политика за поверителност.

 1. КОИ СМЕ НИЕ?

2.1. Вашият администратор на лични данни е UAB EBV Finance, данните се събират и обработват в Регистъра на юридическите лица на ДП Център по регистрите, код на юридическото лице 87219712, адрес Antano Tumėno 4-1101, LT-01109 Vilnius, Република Литва.

2.2. Свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните: по телефон +370 (628) 11111, по имейл legal@ebvfinance.com.

 1. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

3.1. Ние обработваме Лични данни, получени по следните начини:

3.1.1. Когато ни предоставяте Лични данни, например когато се регистрирате чрез портала за самообслужване, поръчвате нашите услуги, свързвате се с нас по телефон или имейл, сключвате договори с нас и т.н;

3.1.2. Когато Вашите Лични данни се събират, докато използвате Уебсайта, Портала за самообслужване, социалните акаунти, докато посещавате нашите помещения с видеонаблюдение и др;

3.1.3. Когато получаваме Ваши Лични данни от други лица, като например Ваши работодатели, държавни или местни власти или органи, публични регистри, наши партньори, компании, администриращи плащания, и др.

3.2. Когато предоставяте собствените си Лични данни и Личните данни на други лица (служители и др.), вие носите отговорност за точността, пълнотата и уместността на тези Лични данни, както и за съгласието на другите лица да ни предоставят своите Лични данни. Може да поискаме от вас да потвърдите, че имате право да предоставите или получите данните на друго лице. Ако е необходимо (например, когато дадено лице се свърже с нас относно получаването на неговите/нейните лични данни), ние ще ви посочим като доставчик на тези данни.

3.3. Обработваме вашите Лични данни за следните цели и при следните условия:

Цел на обработката на лични данниОбработвани лични данниПериоди на обработка на лични данниПравно основание за обработката на Лични данни
Регистрация в портала за самообслужване, използване на акаунта, идентификация на потребителя, предоставяне на услуги.Име, фамилия, потребителско име, електронна поща, парола, телефонен номер, информация за работното място, информация за длъжността, позиция, връзка с представляваното юридическо лице, история на използване на услугите и акаунта, съдържание, свързано с услугите и акаунта, съдържание на други потребители, информация за поръчаните и използваните услуги и промените в тях.По време на периода на използване на акаунта и 5 години след последното влизане в акаунта, а в случай на оттегляне на съгласието – до изтичане на срока на съгласието (когато данните се обработват въз основа на съгласие).Съгласие на субекта на данните за обработката на тези данни (член 6(1)(a) от GDPR)Легитимни интереси на администратора на данни или на трета страна (член 6(1)(f) от GDPR)
Управление на качеството на услугите и комуникация, свързана с услугите.Име, фамилия, потребителско име, електронна поща, телефонен номер, информация за работното място, длъжност, връзка с представляваното юридическо лице, информация, необходима за решаване на проблеми с качеството на услугата, съдържание на искането и отговор на искането.По време на администрирането на въпроса и 5 години след края на администрирането на въпроса или последния контакт.Съгласие на субекта на данните за обработката на тези данни (член 6(1)(a) от GDPR)Легитимни интереси на администратора на данни или на трета страна (член 6(1)(f) от GDPR)
Предоставяне на услуги за възстановяване на ДДС и акциз.Име, фамилия, длъжност, представлявано юридическо лице, връзка с представляваното лице, електронна поща, телефон, подпис върху документи, данни за влизане в портала за самообслужване, данни за комуникация, информация за това как да се използва профилът за самообслужване.По време на действието на споразумението/връзката и 10 години след изтичането на споразумението/връзката, освен ако не се прилага по-дълъг задължителен период на съхранение.Съгласие на субекта на данните за такова обработване на данни (член 6 (1) (a) от GDPR);Обработката на данни е необходима за сключването и изпълнението на договора (член 6 (1) (b) от GDPR);

Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).

Сключване и изпълнение на договори, необходими за дейността на Дружеството, друга вътрешна администрация.Име, фамилия, личен идентификационен номер (ако се изисква), телефон, електронна поща, адрес, представлявано юридическо лице, връзка с юридическото лице, длъжност, работно място, № на удостоверението за индивидуална дейност, други данни, необходими за сътрудничество. По време на периода на предоставяне на услуги/сътрудничество и 10 години след края на предоставянето на услуги/сътрудничество, освен ако не се прилага по-дълъг задължителен период на съхранение.Обработката на данни е необходима за сключването и изпълнението на договора (член 6 (1) (b) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Извършване на финансови операции, счетоводство, изпълнение на данъчни задължения, управление на дългове.Име, фамилия, имейл, телефон, длъжност, адрес, представлявано юридическо лице, връзка с юридическото лице, Код по ДДС, номер на банкова сметка, кредитна институция, информация за плащане, информация за дълг, данни за администратора на плащане, информация за данъчен документ, данни за комуникация.В съответствие с правните актове, уреждащи финансовите операции и счетоводството;Данните, които не попадат в обхвата на съхранение на горепосочените правни актове, се съхраняват за целия период на валидност на договора или взаимоотношенията и за 10 години след изтичането на договора или взаимоотношенията.Обработката на данни е необходима за сключването и изпълнението на договора (член 6 (1) (b) от GDPR);Цел за изпълнение на правно задължение, на което администраторът е подчинен (член 6 (1) (c) от GDPR);

Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).

Управление, поддръжка и усъвършенстване на уебсайта, портала за самообслужване и Социалните акаунти.IP адрес, данни, събрани чрез бисквитките и настройките на Уебсайта, използван браузър, дата и час на свързване, модел и производител на мобилното устройство, операционна система на мобилното устройство, данни, събрани чрез интегриране на Социалните акаунти.Данните от уебсайта се съхраняват за период до 2 години;Информацията в акаунтите в социалните мрежи Linkedin и Youtube се съхранява в съответствие с условията, определени от собственика на тези мрежи.Съгласие на субекта на данните за такова обработване на данни (член 6 (1) (a) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Администриране на запитвания относно дейността на Дружеството, подаване на отговори на запитвания.Име, фамилия, електронна поща, телефон, представлявано юридическо лице, връзка с юридическото лице, съдържание на запитванията и отговори на тях.По време на периода на комуникация и 1 година след края на комуникацията;При програми за дистанционна комуникация – според настройките на програмата, но не повече от 1 година след края на комуникацията;

Личните данни, обработвани въз основа на съгласие, се съхраняват, както е посочено, освен ако лицето не оттегли съгласието си.

Съгласие на субекта на данните за такова обработване на данни (член 6 (1) (a) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Извършване на директен маркетинг, подаване на новини.Име, фамилия, електронна поща, телефон, информация за четене (отваряне) на бюлетин.Данните се съхраняват в продължение на 5 години от датата на получаване на съгласието и, ако съгласието е оттеглено, до изтичане на срока на съгласието.Съгласие на субекта на данните за такова обработване на данни (член 6 (1) (a) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Уреждане на искове и спорове.Име, фамилия, електронна поща, телефон, представлявано юридическо лице, връзка с представляваното лице, адрес/адрес за доставка, съдържание на иска или друг подобен документ, информация/документи, свързани със спора/иска.За целия период на спора/иска и за 3 години след края на извънсъдебния спор/искането и за 10 години след края на съдебния спор, освен ако не се прилага по-дълъг задължителен период на съхранение.Цел за изпълнение на правно задължение, на което администраторът е подчинен (член 6 (1) (c) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Оценяване и подбор на кандидати за предложена работна позиция.Име, презиме, фамилия, електронна поща, телефон, адрес, данни за образование и дейност, съдържание на автобиографията (CV), друга информация, необходима за подбора/оценката на кандидата, или информация, предоставена от кандидата.Данните се съхраняват за целия период на подбор и за три месеца след него, освен ако лицето не оттегли съгласието си по-рано. В такъв случай Личните данни се съхраняват до изтичане на срока на съгласието.Съгласие на субекта на данните за такова обработване на данни (член 6 (1) (a) от GDPR);Легитимни интереси на администратора или на трета страна (член 6 (1) (f) от GDPR).
Записване на разговорите за осигуряване на по-високо качество на обслужването на клиентите по телефона и на предоставяните услуги, на работата на служителите, както и по-ефективно управление на клиентските досиета.Име, фамилия, длъжност, представлявано юридическо лице; телефон за връзка, адрес на електронна поща; записи на разговори, тема на разговора, съдържание на разговора, метаданни на разговора (дата, час, продължителност и т.н.).Записите на разговорите се съхраняват в продължение на  3 години от датата на записа;
Другите данни за разговорите са частично анонимизирани и се съхраняват в продължение на  180 дена.
Съгласие на субекта на данните за тяхната обработка (член 6, алинея  1, буква а) от GDPR);
 
Легитимни интереси на администратора или трета страна (член 6, алинея 1, буква f) от GDPR).

Имате право да възразите или да оттеглите съгласието си за обработване на вашите данни по всяко време, когато данните се обработват въз основа на вашето съгласие.

3.4. Нашите Социални акаунти предоставят информация за нас, нашите услуги и дейности. В допълнение към настоящата Политика за поверителност потребителите на социалните акаунти се подчиняват и на политиките за поверителност и разпоредбите на управителите на социалните мрежи, в които се намират социалните акаунти. Когато се свържете с нас чрез нашите Социални акаунти, може да видим определена информация за вашия акаунт в зависимост от избраните от вас настройки за поверителност на социалната мрежа. Ако публикувате информация, когато общувате с нас чрез социалните акаунти, информацията, която публикувате, може да бъде публична в зависимост от избраните от вас настройки за поверителност (например могат да бъдат показани вашите коментари, отзиви и т.н.).

3.5. В някои случаи може да ви изпращаме съобщения, свързани с нашите услуги, или да ви се обаждаме, например за да ви уведомим за хода на предоставените услуги, да ви напомним да платите фактура и т.н. Такива известия са необходими за правилното предоставяне на услугите и не се считат за рекламни известия.

3.6. Имате право да променяте и актуализирате информацията, която сте ни предоставили. В някои случаи е необходимо да разполагаме с точна и актуална информация за вас, затова може да ви помолим периодично да потвърждавате, че информацията, която имаме за вас, е вярна.

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И КАКВИ ПРИНЦИПИ СПАЗВАМЕ?

4.1. Събираме и обработваме само Лични данни, които са необходими за постигане на посочените цели на обработката на Лични данни.

4.2. Когато обработваме Вашите Лични данни, ние:

4.2.1. Спазваме изискванията на действащите, приложими правни актове, включително GDPR;

4.2.2. Обработваме Вашите Лични данни по законосъобразен, честен и прозрачен начин;

4.2.3. Събираме Вашите Лични данни за определени, ясно дефинирани и легитимни цели и не ги обработваме по начин, несъвместим с тези цели, освен в степента, разрешена от закона;

4.2.4. Предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме, че Личните данни, които са неточни или непълни, като се вземат предвид целите, за които се обработват, се коригират незабавно, допълват, обработката им се преустановява или се унищожават;

4.2.5. Ще ги съхраняваме във форма, която позволява идентифицирането ви, за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

4.2.6. Няма да предоставяме или разкриваме Вашите Лични данни на трети страни, освен както е посочено в Политиката за поверителност или в приложимите правни актове;

4.2.7. Ще гарантираме, че Вашите Лични данни се обработват по сигурен начин.

 1. НА КОГО И КОГА ПРЕДАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

5.1. Ще прехвърляме Вашите Лични данни само както е описано в тази Политика за поверителност.

5.2. Можем да прехвърлим Вашите Лични данни на:

5.2.1. Нашите партньори и консултанти, като одитори, адвокати и други лица, с които си сътрудничим при осъществяване на нашите дейности.

5.2.2. Нашите лица обработващи лични данни, които предоставят услуги/извършват дейности за нас (напр. доставчици на хостинг на уебсайтове, доставчици на куриерски услуги и услуги за изпращане на пратки, доставчици на услуги за сигурност, доставчици на услуги за архивиране на документи).

5.2.3. Оператори на социални мрежи, които използваме за комуникация с Вас, и доставчици на услуги, свързани с Уебсайта:

5.2.3.1. LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ирландия) и LinkedIn Corporation (САЩ) (данните се предават сигурно на доставчика на услуги чрез подписване на стандартните договорни клаузи за предаване на данни между държави от ЕС и държави извън ЕС, одобрени от Европейската комисия);

5.2.3.2. Meta Platform Ireland Ltd. (Ирландия) и Meta Platform, Inc. (САЩ) (данните се предават сигурно на доставчика на услуги чрез подписване на стандартните договорни клаузи за предаване на данни между държави от ЕС и държави извън ЕС, одобрени от Европейската комисия);

5.2.3.3. Google Ireland Ltd. (Ирландия) и Google Inc. (САЩ) (данните се предават сигурно на доставчика на услуги чрез подписване на стандартните договорни клаузи за предаване на данни между държави от ЕС и държави извън ЕС, одобрени от Европейската комисия).

5.2.4. Институции и органи на държавното или местното самоуправление, правоприлагащи органи и органи на досъдебното разследване, съдилища и други органи за решаване на спорове, както и други лица, изпълняващи функции, възложени със закон, в съответствие с процедурите, предвидени в правните актове на Република Литва.

5.2.5. Други трети страни, като доставчици на правни услуги, финансови, кредитни и платежни институции и др.

5.2.6. Предприятия, които принадлежат към същата група компании като Дружеството, които могат да бъдат регистрирани във и извън ЕИП.

5.2.7. Ако е необходимо – за дружества, които възнамеряват да закупят или закупуват бизнеса на Дружеството или участват в съвместни предприятия или в други форми на сътрудничество с нас, както и създадени от нас дружества.

5.3. Обикновено обработваме лични данни в рамките на ЕС/ЕИП, но в някои случаи – например, за да ви предоставим правилно услуги или в случай на друга необходимост – вашите лични данни може да бъдат прехвърлени извън територията на ЕС/ЕИП. Вашите лични данни можа да бъдат прехвърляни извън ЕС/ЕИП само при спазване на адекватно ниво на защита на личните данни и само при поне едно от следните условия:

5.3.1. Споразуменията за обработка или предоставяне на данни се подписват с получателите на данни въз основа на одобрените от Европейската комисия стандартни договорни клаузи;

5.3.2. Предварително е получено специално разрешение от от Държавния инспекторат за защита на данните на Република Литва за извършване на трансфер на данни извън ЕС/ЕИП;

5.3.3. Въз основа на прието от Европейската комисия решение относно пригодността на държавата, в която е установен нашият партньор. Подобно решение означава, че държавата осигурява адекватно ниво на сигурност на личните данни; или

5.3.4. Вие сте дали съгласието си за прехвърляне на Вашите Лични данни извън ЕИЗ.

 1. КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ?

6.1. Като субект на данни имате следните права по отношение на вашите Лични данни:

Вашето правоОбхват на прилагане на правото
Да знаете (да бъдете информирани) за обработката на вашите Лични данни (право на информация)Имате право да получавате информация за обработката на вашите Лични данни на кратък, прост и разбираем език.
Да се запознаете с вашите Лични данни и с процедурите за обработка на тези данни (право на достъп)Това право означава, че можете да поискате от нас да ви предоставим:·         Потвърждение, че обработваме Вашите Лични данни;

·         Списък на обработваните от Вас Лични данни;

·         Списък на целите и правните основания за обработката на Вашите Лични данни;

·         Потвърждение дали изпращаме Вашите Лични данни в трети държави и ако е така, какви мерки за сигурност са взети;

·         Източникът на Вашите Лични данни;

·         Информация за това дали се прилага профилиране;

·         Посочване на периода на съхранение на данните.

Ние ще предоставим горепосочената информация, ако това не нарушава правата и свободите на други лица.

Право на искане за коригиране или актуализиране на непълни лични данни в съответствие с целите на обработката на лични данни (право на коригиране)Прилага се, ако нашата информация, свързана с вашите Лични данни, е непълна или неточна.
Искане за изтриване на Вашите Лични данни или за спиране на обработката им (с изключение на запазването) (право на изтриване на лични данни и право да бъдеш забравен)Прилага се, ако:·         Информацията, с която разполагаме, вече не е необходима за постигане на поставените цели;

·         Обработваме данните ви с ваше съгласие и вие решите да оттеглите това съгласие;

·         Обработваме данни въз основа на легитимни интереси и след получаване на искането ви се установява, че вашите лични интереси имат предимство пред нашите;

·         Информацията е получена незаконно.

Да поискате от нас да ограничим обработката на вашите Лични данни поради законни причини (право на ограничаване на обработката)Това право може да бъде упражнено, докато анализираме ситуацията, т.е.:·         Ако оспорвате точността на информацията;

·         Ако възразите срещу обработката на Вашите Лични данни, когато тази обработка се извършва в съответствие със законни интереси;

·         Използваме информация незаконно, но вие възразявате срещу изтриването на такава информация;

·         Информацията вече не ни е необходима, но вие ни молите да я запазим за целите на съдебни спорове.

Право на преносимост на даннитеТова право може да бъде упражнено, ако сте предоставили данните си и ние ги обработваме автоматично въз основа на вашето съгласие или сключено с вас споразумение.
Право на възражение срещу обработката на Лични данниТова право може да бъде упражнено, когато обработката на данни се извършва за законните интереси на администратора на данни или на трета страна. Можем да откажем да упражним това право, ако докажем, че е необходимо да обработваме данните ви по непреодолими законни причини, които имат предимство пред вашите интереси.Можете също така да възразите по всяко време срещу обработката на Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, включително профилиране, доколкото то е свързано с такъв директен маркетинг.
Право на оттегляне на съгласиетоМожете да оттеглите съгласието си за обработка на Лични данни по всяко време, ако тези данни се обработват въз основа на съгласие.
Право на подаване на жалба до надзорен органМожете да подадете заявление до органа, който отговаря за надзора и контрола на законодателството за защита на личните данни – Датската агенция за защита на данните. Стремим се да разрешаваме спорове, затова ви молим първо да се свържете с нас.

6.2. Ако не желаете Вашите Лични данни да бъдат обработвани за целите на директния маркетинг, включително профилиране, можете да се откажете от такава обработка, без да посочвате причини за отказа, като изпратите имейл на адрес legal@ebvfinance.com, или да ни уведомите по друг начин, посочен в изпратеното до Вас съобщение (например като кликнете върху съответната връзка в бюлетина).

6.3. Можем да откажем да упражним горепосочените права, с изключение на правото да откажем обработването на Лични данни за целите на директния маркетинг или в други случаи, когато Личните данни се обработват с Вашето съгласие, когато Вашето искане ни позволява да не спазваме разпоредбите на GDPR или, когато се изисква от закона, е необходимо да се гарантира предотвратяването, разследването и разкриването на престъпления, нарушения на служебната или професионалната етика и защитата на правата и свободите на субекта на данните, на нас и на други лица.

6.4. Можете да ни изпратите в писмен вид всяко искане или указание, свързано с обработката на Лични данни, по електронна поща на адрес legal@ebvfinance.com. За да разберем по-добре съдържанието на искането ви, може да поискаме от Вас да попълните необходимите формуляри, както и да ни предоставите документ за самоличност или друга информация (напр. да потвърдите самоличността си с електронен подпис), която ще ни помогне да проверим самоличността Ви. При подаване на заявка по електронна поща, в зависимост от нейното съдържание, може да ви помолим да дойдете при нас или да предоставите заявката си в писмен вид. Можете също така да изпратите искането си по пощата до нашия регистриран офис или директно да дойдете в нашия регистриран офис.

6.5. При получаване на Вашето искане или указание относно обработката на Лични данни, ние ще предоставим отговор в рамките на 1 месец от датата на искането и ще извършим действията, посочени в искането, или ще Ви информираме защо отказваме да ги извършим. Ако е необходимо, посоченият срок може да бъде удължен с още 2 месеца в зависимост от сложността и броя на исканията. В този случай ще ви информираме за удължаването на срока в рамките на 1 месец от получаването на искането.

6.6. Ако Личните данни бъдат изтрити по ваше искане, ние ще запазим само копия от информацията, които са необходими за защита на нашите законни интереси и тези на други лица, за спазване на задълженията на публичните органи, за разрешаване на спорове, за идентифициране на нарушения или за спазване на споразумения, които сте сключили с нас.

 1. ЩЕ ВИ ИЗПРАЩАМЕ ЛИ НОВИНИ?

7.1. С Вашето съгласие можем да използваме Вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, за да Ви изпращаме бюлетини, оферти и информация за нашите услуги, които смятаме, че могат да представляват интерес за Вас.

7.2. Новините могат да се изпращат по имейл. Вашите данни за контакт могат да бъдат предадени на нашите партньори/обработващи, които ни предоставят услуги за доставка на новини или оценка на качеството.

7.3. След изпращането на бюлетина може да събираме информация за хората, които са го получили, например кое съобщение е било отворено, какви връзки са били кликнати и т.н. Тази информация се събира, за да ви предложим подходящи новини, съобразени с вашите нужди.

7.4. Дори да сте дали съгласието си за обработване на вашите Лични данни за целите на директния маркетинг, можете лесно да оттеглите това съгласие по всяко време по отношение на всички или част от вашите Лични данни. За да направите това, можете:

7.4.1. да ни уведомите за оттеглянето си по начина, посочен в електронните известия и/или оферти (например като кликнете върху връзката “отписване” в бюлетина и т.н.); или

7.4.2. да ни изпратите съобщение на адреса на електронната поща, посочен в настоящата Политика за поверителност. Ако поискате да оттеглите съгласието си по този начин, може да поискаме от вас да потвърдите самоличността си.

7.5. Ако оттеглите съгласието си, ще положим всички усилия незабавно да спрем да изпращаме новините си на вашите данни за контакт. Оттеглянето на съгласието не ни задължава автоматично да изтрием вашите Лични данни или да ви предоставим информация за Личните данни, които обработваме, затова трябва да отправите отделно искане за тези действия.

7.6. Нашите рекламни партньори използват различни мобилни и интернет бисквитки, за да ви показват персонализирани реклами, които биха били подходящи за Вас. Персонализираните реклами ще ви бъдат показвани само с Ваше съгласие. Бисквитките за персонализиране на рекламата се използват за измерване на група, активиране на контекстуална реклама и/или насочване на кампании. Ние не контролираме тези технологии за проследяване на трети страни и тяхното използване. Бисквитките на трети страни се регулират от политиките за поверителност на третите страни. Можете да откажете използването на персонализирани “бисквитки”, като промените настройките на браузъра си или по друг начин, както е описано в раздел 9 от Политиката за поверителност.

 1. КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

8.1. Вашите Лични данни се обработват отговорно и сигурно и са защитени от загуба, неоторизирана употреба и промяна. Въвели сме физически и технически мерки (като контролиран достъп, ограничения за споделяне на данни, използване на пароли, проверка на самоличността, защита срещу вируси или зловреден софтуер, документация за защита на данните и т.н.), за да защитим информацията, която събираме, от случайно или незаконно унищожаване, повреждане, промяна, загуба, разкриване или всякаква друга незаконна обработка. Мерките за сигурност на Личните данни се определят, като се вземат предвид рисковете, произтичащи от обработката на Личните данни.

8.2. Нашите служители са поели писмено задължение да не разкриват или разпространяват Вашите Лични данни на трети страни и неоторизирани лица.

 1. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ?

9.1. Бисквитките са малки текстови файлове, в които се съхранява информация (често състояща се само от поредица от цифри и букви, идентифициращи устройството, но може да съдържа и друга информация), която се използва от браузъра на Вашето устройство (компютър, таблет, мобилен телефон и т.н.) (например Google Chrome, Internet Edge, Firefox, Mozilla, Opera и т.н.) въз основа на неговите настройки и се съхранява на твърдия диск на Вашето устройство. Терминът “бисквитки” се използва в Политиката за поверителност за описание на бисквитки и други подобни технологии, например Pixel Tags, Web Beacons и clear GIF. Използването на “бисквитки” осигурява по-добра и по-ефективна работа на Уебсайта, както и интеграция със социалните акаунти.

9.2. Използваме “бисквитки”, за да анализираме информационните потоци и поведението на потребителите, да насърчаваме доверието и да гарантираме сигурността, както и да осигурим правилното функциониране на Уебсайта, да го подобрим, да запомним избраните от Вас настройки, да персонализираме показваното Ви съдържание и да свържем Уебсайта със социалните акаунти.

9.3. Можете да изберете дали искате да приемате бисквитки. Ако не сте съгласни бисквитките да се съхраняват в браузъра на Вашия компютър или друго устройство, можете да отбележите това в банера за съгласие с бисквитките, да промените настройките на браузъра, който използвате, и да забраните бисквитките (всички наведнъж или една по една, или на групи). За да се откажете от бисквитките на мобилното си устройство, трябва да следвате официалните инструкции за съответното устройство. Моля, имайте предвид, че в някои случаи отказът от бисквитките може да забави скоростта на сърфиране, да ограничи определени функции на уебсайта или да блокира достъпа до уебсайта. За повече информация посетете http://www.AllAboutCookies.org или https://google.com/privacy_ads.html.

9.4. Можете да забраните използването на бисквитки на трети страни за рекламни цели, като посетите страницата за мрежова реклама на адрес http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

9.5. Можем да използваме строго необходими бисквитки, които са необходими за функционирането на Уебсайта, както и аналитични бисквитки и функционални бисквитки за анализиране на трафика на Уебсайта, запомняне на предпочитанията на потребителите и адаптирането им към Уебсайта с цел подобряване на неговата функционалност, бисквитки за ефективност, бисквитки на трети страни, използвани от трети страни, и рекламни бисквитки, предназначени да Ви показват персонализирани и общи реклами.

9.6. Използваме и следните продукти и инструменти за записване на бисквитки:

Piano
Analytics
Анализира използването на Уебсайта, създава отчети, помага за планиране и прогнозиране на дейностите на Уебсайта.
 1. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

10.1. Ако имате някакви въпроси относно информацията, предоставена в тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл legal@ebvfinance.com или по телефона +370 (628) 11111.

10.2. Ако желаете да подадете оплакване относно обработката на Вашите лични данни, направете го писмено, като предоставите възможно най-много информация. Ние ще Ви сътрудничим и ще се опитаме незабавно да решим всички проблеми. Оплакването може да бъде изпратено чрез този линк.

10.3. Ако смятате, че правата ви са били нарушени съгласно GDPR, можете да подадете жалба до нашия надзорен орган – Държавна инспекция по защита на данните. Повече информация и данни за контакт можете да намерите на уебсайта на агенцията (https://vdai.lrv.lt/). Стремим се да разрешаваме всички спорове бързо и по взаимно съгласие, затова ви молим първо да се свържете с нас.

 1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Можем да променяме тази Политика за поверителност. Ще Ви уведомяваме за всички промени на Уебсайта чрез публикуване на актуализирана Политика за поверителност или чрез други обичайни средства за комуникация. Измененията или допълненията на Политиката за поверителност влизат в сила от датата на актуализиране на Политиката за поверителност, както е посочено в Политиката за поверителност, освен ако не е посочена друга дата на влизане в сила.

11.2. Ако продължите да използвате Уебсайта, да поръчвате услуги, да използвате нашите социални акаунти и да се свържете с нас след изменението на условията на Политиката за поверителност, това ще потвърди, че сте съгласни с изменените условия на Политиката за поверителност.

Последна актуализация: 20.03.2024