Новини

Актуални промени в акцизните ставки (актуализирано на 09.04.2024 г.)

Новини

Споделяме възстановими акцизни суми в различни държави за посочените периоди.

Те вече са официални и потвърдени от властите.

Тип данък/държаваПериод и ставка на възстановим акцизКоментари
Акциз в Белгия01.01.2022 г. – 18.03.2022 г. – 0,2269716 евро/литър
 
19.03.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,0823435 евро/литър
 
01.01.2023 г. – 06.02.2023 г. – 0,0604384 евро/литър
 
07.02.2023 г. – 17.02.2023 г. – 0,0963884 евро/литър
 
18.02.2023 г. – 24.02.2023 г. – 0,1067384 евро/литър
 
25.02.2023 г. – 13.03.2023 г. – 0,1174384 евро/литър
 
14.03.2023 г. – 16.03.2023 г. – 0,1273384 евро/литър
 
17.03.2023 г. – 24.03.2023 г. – 0,1578884 евро/литър
 
25.03.2023 г. – 31.03.2023 г. – 0,1677884 евро/литър
 
01.04.2023 г. – 31.12.2023 r. – 0,2050665 евро/литър

01.01.2024 r. – …. 0,1935 евро/литър
До края на 2022 г. ставката беше – 0.0823435 евро/литър.
 
Възстановимата ставка от 01.01.2023 г. е променена на 0,0604384 евро/литър.
 
От 7 февруари възстановимата ставка е повишена до 0,0963884 евро/литър;
от 18 февруари – до 0,1067384 евро/литър,
от 25 февруари – до 0,1174384 евро/литър,
от 14 март – до 0,1273384 евро/литър,
от 17 март – до 0,1578884 евро/литър,
от 25 март – до 0,1677884 евро/литър.
 
От 7 април възстановимата ставка е повишена до 0,2050665 евро/литър.


От 1 януари 2024 г. ставката за възстановяване е намалена на 0,1935 €/l. Тази ставка остава в сила до получаване на допълнително уведомление от белгийските власти.
Ставката остава до второ нареждане от белгийските власти.
Акциз в Хърватия
01.01.2022 г. – 31.03.2022 г. – 0,5856 куна/литър
 
01.01.2022 г. – 31.06.2022 г. – 0,3856 куна/литър
 
01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,1856 куна/лиър (0,0246 евро/литър)
 
01.01.2023 г. – 31,01.2023 г. – 0,0761 евро/литър
 
01.02.2023 г. – 28.02.2023 г. – 0,0230 евро/литър
 
01.03.2023 г. – 31.05.2023 г. – 0,0230 евро/литър
 
01.06.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,0230 евро/литър
 
01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. – 0,0230 евро/литър
 
01.08.2023 г. – 31.12.2023 г. – 0,0530 евро/литър

01.01.2024 г. – 30.04.2024 г. – 0,0530 евро/литър


От 1 юли 2022 г. ставката на акциза в Хърватия е намалена на 0,1856 куни за литър. От 1 януари 2023 г., след въвеждането на еврото в Хърватия, ставката на възстановимия акциз беше преобразувана на 0,0246 евро/литър Хърватските данъчни власти обявиха, че ставката на възстановимия акциз за януари 2023 г. е 0,0761 евро/литър, а за февруари 2023 г. – 0,0230 евро/литър.
Ставката за май, юни и юли 2023 г. остава същата – 0,0230 евро/литър.
Хърватската данъчна администрация обяви, че ставката на възстановимия акциз за август е увеличена до 0,0530 евро/литър и остава за септември и октомври.
Ставката на възстановимия акциз остава 0,0530 евро/литър до 30 ноември 2023 г. Ставката на възстановимия акциз остава 0,0530 €/л до 31 декември 2023 г.
Ставката на възстановимия акциз остава 0,0530 €/л до 31 януари 2024 г.

Ставката на възстановимия акциз остава 0,0530 €/л до 30 април 2024 г.
Акциз във Франция01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,1570 евро/литър

01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. – 0,1571 евро/литър

01.04.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,1571 евро/литър

01.07.2023 г. – 30.09.2023 г. – 0,1571 евро/литър

01.10.2023 г. – 31.12.2023 г. – 0,1571 евро/литър

01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. – 0,1571 евро/литър
В периода от 1 януари 2023 г. до 31 март коефициентът на възстановим акциз е 0,1571 евро на литър. В периода от 1 април до 30 юни коефициентът на възстановимия акциз остава същият – 0,1571 евро за литър.
Ставката на възстановимия акциз от 1 юли до 30 септември остава непроменена и е 0,1571 евро/литър.
Ставката на възстановимия акциз от 1 октомври до 31 декември остава непроменена и е 0,1571 евро/литър.

Ставката на възстановимия акциз от 1 януари 2024 г. до 31 март остава непроменена и е 0,1571 евро/литър.
Акциз в Унгария
01.01.2023 г. – 31.03.2023 г. – 3,5 форинт/литър
 
01.04.2023 г. – 30.06.2023 г. – 3,5 форинт/литър
 
01.07.2023 г. – 30.09.2023 г. – 3,5 форинт/литър
 
01.10.2023 г. – 31.12.2023 г. – 3,5 форинт/литър

01.01.2024 r. – … – 10,00 унгарски форинтa/литър
Ставката на възстановимия акциз за 2-рото тримесечие остава непроменена.
Ставката на възстановимия акциз за 3-тото тримесечие остава непроменена на 3,5 форинт/литър
Ставката на възстановимия акциз за четвъртото тримесечие остава непроменена на 3,5 форинт/литър.

Унгарският парламент прие данъчните промени, според които от 1 януари 2024 г. се очаква ставката на възстановимия акциз в Унгария да се повиши от 3,5 HUF/l на 10,00 HUF/l.

Тази промяна се прави в съответствие с текущите цени на суровия петрол на пазара:
Ако световната цена на суровия петрол не достигне 50 USD за барел, акцизната ставка за дизел е 152,90 HUF/литър. В този случай процентът на възстановяване на данъка за търговско дизелово гориво ще бъде 20,00 HUF/литър.
Ако световната цена на суровия петрол надвиши 50 USD за барел, акцизната ставка е 142,90 HUF/литър. В този случай процентът на възстановяване на данъка за търговско дизелово гориво е 10,00 HUF/литър.
Акциз в Италия

01.01.2022 г. – 21.03.2022 г. – 0,21418 евро/литър
 
22.03.2022 г. – 30.11.2022 г. – 0,00 евро/литър
 
01.12.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,06418 евро/литър
 
01.01.2024. – 31.03.2024 – 0,21418 евро/литър
До 31 декември 2022 г. приложимата акцизна ставка беше 0,06418 за литър.
От януари 2023 г. ставката на възстановимия акциз за литър е 0,21418 евро. Тази ставка е валидна до второ нареждане от италианските власти.

За периода от 1 януари 2024 г. до 31 март 2024 г. възстановимият акциз на литър остава непроменен и е 0,21418 евро. Тази ставка е валидна до получаване на допълнително уведомление от италианските власти.
Акциз в Словения

01.01.2022 г. – 31.01.2022 – 0,05767 евро/литър
 
01.02.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,00 евро/литър
 
01.01.2023 г. – 31.01.2023 г. – 0,0093 евро/литър
 
01.02.2023 г. – 28.02.2023 г. – 0,03073 евро/литър
 
01.03.2023 г. – 31.03.2023 г. – 0,07843 евро/литър
 
01.04.2023 г. – 30.04.2023 г. – 0,09674 евро/литър
 
01.05.2023 г. – 31.05.2023 г. – 0,11322 евро/литър
 
01.06.2023 г. – 30.06.2023 г. – 0,11322 евро/литър
 
01.07.2023 г. – 31.07.2023 г. – 0,12398 евро/литър
 
01.08.2023 г. – 31.08.2023 г. – 0,09012 евро/литър
 
01.09.2023 г. – 30.09.2023 г. – 0,05277 евро/литър
 
01.10.2023 г. – 31.10.2023 г. – 0,06798 евро/литър
 
01.11.2023 r. – 30.11.2023 r. – 0,09267 евро/литър

01.12.2023 r. – 31.12.2023 r. – 0,06654 евро/литър

01.01.2024 r. – 29.02.2024 r. – 0,06267 евро/литър

01.03.2024 – 31.03.2024 – 0,08377 евро/литър
В периода от 1 януари 2023 г. до 31 януари коефициентът на възстановимия акциз е 0,0093 € на литър. В периода от 1 февруари 2023 г. до 28 февруари ставката на възстановимия акциз е 0,03073 € на литър. В периода от 1 март до 31 март ставката на възстановимия акциз е 0,07843 € за литър. Словенската данъчна администрация обяви, че в периода от 1 април 2023 г. до 30 април коефициентът на възстановимия акциз е 0,09674 € на литър, а в периода от 1 май 2023 г. до 31 май ставката на възстановимия акциз е 0,11322 € на литър. Ставката на възстановимия акциз от 1 юни до 30 юни остава същата и е 0,11322 €/л.
За периода от 1 до 31 юли ставката се повишава на 0,12398 евро/литър, за периода от 1 до 31 август ставката е 0,09012 евро за литър, за периода от 1 септември до 30 септември тя е 0,05277 евро за литър.
Словенската данъчна администрация обяви, че ставката на възстановимия акциз от 1 октомври до 31 октомври е 0,06798 евро/литър. Словенската данъчна администрация обяви, че ставката на възстановимия акциз от 1 ноември до 30 ноември е 0,09267 евро/литър.
Словенската данъчна служба обяви, че ставката на възстановимия акциз за периода от 1 декември до 31 декември е 0,06654 €/l.
Словенската данъчна служба обяви, че ставката на възстановимия акциз за периода от 1 януари до 29 февруари е 0,06267 €/l.

Словенската данъчна служба обяви, че ставката на възстановимия акциз за периода от 1 март до 31 март ще бъде 0,08377 €/l.
Акциз в Испания
01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. – 0,049 евро/литър
 
01.01.2023 г. – … – 0,49 евро/литър
Коефициентът на възстановимия акциз остава непроменен.

*Актуализирано на 09.04.2024 г.