Zmiana kwoty zwrotu akcyzy w Słowenii 2020

Zwrot podatku akcyzowego 2020 r. (na 1000L)

Styczeń Luty Marzec Kwiecień   Maj  Czerwiec  Lipiec Sierpień x x x x
Commercial transport 62,72 € 62,72 € 62,72 € 77,29 € 116,45 € 60,47 € 21,19 € 18,98 € x x x

x