O nas


EBV Finance jest wiodącą firmą w regionie bałtyckim.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie i zwracamy podatek VAT oraz akcyzę z krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Liechtensteinu, bez względu na to, z którym dostawcą paliwa współpracujesz.

Nasz profesjonalny zespół składa się z ponad 70 pracowników, którzy posługują się różnymi językami obcymi i znają europejskie prawo podatkowe, dlatego możemy zapewnić wysoką jakość i szybką obsługę.

Zwrot podatku VAT z 31 krajów europejskich:
Irlandia, Austria, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Wielka Brytania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Włochy, Cypr, Chorwacja, Łotwa, Polska, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Portugalia, Francja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Niemcy.

Zwrot akcyzy z 7 krajów Unii Europejskiej:
Belgia, Francja, Słowenia, Węgry, Włochy, Rumunia, Hiszpania.

Jesteśmy innowacyjni i posiadamy samoobsługową stronę internetową, za pomocą której każdy klient może monitorować status wniosków składanych przez firmę oraz postępy naszej pracy.

EBV Finance

Ul. A. Tumėno 4, LT-01109 Wilno, Litwa
Telefon: +370 628 11111
E-mail: sales@ebvfinance.com